Digitaal debat: Ontmoeting en verbinding in coronatijd

Datum en tijd
Datum - 27 oktober 2020
20:00 - 21:15


Hoe ziet jouw ideale samenleving eruit in tijden van corona?

Online ledendebat CDA-Utrecht met als thema: “Ontmoeting en verbinding in de publieke ruimte in tijden van corona”

Wil je meepraten over de vraag hoe het sociale leven in de stad Utrecht en andere. gemeenten eruit zal zien tijdens en na de coronacrisis? Heb je creatieve ideeën voor de inrichting van de publieke ruimte waarin ontmoeting met elkaar binnen de coronaregels mogelijk blijft? Kortom, wil je meepraten over deze onderwerpen (of alleen luisteren), neem dan deel aan onze online discussie. Goede ideeën die voortkomen uit deze bijeenkomst kunnen we door-geven aan CDA-gemeenteraadsleden Sander van Waveren en Jantine Zwinkels voor hun inbreng in de Utrechtse gemeenteraad. Ook niet-leden en mensen van buiten de stad Utrecht zijn van harte welkom!

Aanmelding en deelname

 • We verzoeken je per mail voor 25 oktober a.s. aan te melden bij Nicolette Bos via jnbosprofessioneel@gmail.com met als onderwerp “Aanmelding online debat CDA-Utrecht 27 oktober a.s.” en met in het bericht de volgende gegevens:
  • Telefoonnummer, woonplaats, woonwijk en CDA-afdeling (als je CDA-lid bent);
  • Geef ook aan bij welke van de onderstaande deelsessies je wilt aansluiten (zie onder);
  • Heb je al een interessante vraag voor expert Marina Slijkerman, wijkregisseur Overvecht bij de Gemeente Utrecht, mail deze vraag dan ook mee.
 • Je kunt op dinsdag 27 oktober om 20.00 uur inloggen bij Zoom via de link en meeting-ID (zie onder). Een instructie voor het gebruik van Zoom kun je opvragen bij je aanmelding.

Deelsessies

Tijdens het debat kun je deelnemen aan één van onderstaande deelsessies. Geef bij aanmelding door waar je voorkeur naar uitgaat.

 1. Welke sociale initiatieven zijn er in de verschillende wijken van Utrecht (en andere steden en dorpen) ontstaan naar aanleiding van de coronacrisis? Welke ondersteuning hebben deze initiatieven nodig van de gemeente en de lokale gemeenschap? Ontbreken er nog noodzakelijke initiatieven?
 2. Hoe verdelen we de schaarse publieke ruimte in de stad Utrecht (en andere gemeenten) tussen verschillende gewenste voorzieningen, bijvoorbeeld in het centrum? Welke criteria en keuzes hanteren we als CDA hierbij? Hebben we creatieve voorstellen om de schaarse ruimte optimaal te benutten?
 3. Vindt er in de wijken van de stad Utrecht (en andere gemeenten) naar aanleiding van de coronacrisis een verschuiving plaats in de behoeften van bewoners ten aanzien van de publieke ruimte in hun omgeving? Waaruit bestaan in dat geval deze nieuwe behoeften? Hoe versterken we nieuwe initiatieven in de openbare ruimte structureel vanuit de gemeente en lokale gemeenschap om aan deze wensen van bewoners tegemoet te komen?

Link en Meeting-ID

https://us02web.zoom.us/j/85984200731
Meeting ID: 859 8420 0731

NB: Zorg ervoor dat je de audio- en videoverbinding op voorhand getest hebt zodat het debat zo soepel mogelijk zal verlopen.

Denk je graag mee over een volgende online meeting van het CDA-Utrecht na dit online debat, heb je een suggestie voor een thema waarover naar jouw mening zeker een online bijeenkomst georganiseerd zou moeten worden of heb je een vraag over de inhoud of de techniek van de online meeting op dinsdag 27 oktober a.s.? Neem dan contact op met Nicolette Bos via tel. 06-24 45 90 16 of jnbosprofessioneel@gmail.com.

Filed under