Bert Bukman (kandidaat nr. 7) over experimenten met wietteelt

Cannabis_wietteelt_Flickr_Drome_by_nc_nd_20Het was een bericht dat me verbaasde: de landelijke PvdA wil experimenten toestaan met legale wietteelt. Tweede Kamerlid Marith Rebel heeft minister Opstelten daartoe in een kranteninterview opgeroepen, aldus de redactie van RTV Utrecht.┬áDe redactie voegt hieraan toe dat dit voorstel aansluit bij plannen van het Utrechtse gemeentebestuur om een ‘wietclub’ toe te staan legaal hennepplanten te kweken.

Mij lijkt dit een heel slecht idee.

De argumenten voor zijn bekend: legale teelt maakt het makkelijker om de kwaliteit van de softdrugs beter te controleren, en eraan bij te dragen dat het percentage werkzame stoffen, dat de laatste jaren zo is toegenomen, weer afneemt.

Hoe sympathiek dit streven ook mag zijn: iedereen begrijpt dat legalisering van soft drugs het gebruik ervan doet toenemen. Juist bij de meest kwetsbare groepen, zoals schoolgaande en werkende jongeren. Iets wat vrij verkrijgbaar is, is onderhevig aan de wetten van de vrije markt, en wordt dus goedkoper en op meer plekken verkrijgbaar – kijk maar naar de beschikbaarheid van allerlei vormen van fastfood.

Moeten we dat willen voor een product dat aantoonbaar zo schadelijk is als wiet? Je hersenen beschadigen erdoor, zeker als je jong bent, en je belandt maar al te makkelijk in een vicieuze cirkel van lamlendigheid en nietsdoen, zeker als er problemen op de arbeidsmarkt bij komen kijken.

Bert Bukman, kandidaat nr. 7

Mijn idee is: wiet is schadelijk, het is verboden – houden zo. Strenger handhaven als het even kan. En coffeeshops sluiten, in Utrecht om te beginnen bijvoorbeeld met een per jaar. Is het niet vanwege het welzijn van onze jongeren, dan wel omdat het zo verschrikkelijk stinkt.

Bert Bukman
CDA Utrecht
kandidaat op plek 7