Bewoners van Tuindorp kiezen massaal voor ‘s nachts betaald parkeren

parkeermeter_Flickr_FaceMePLS_by_nc_20Het college voert in Tuindorp betaald parkeren in. Het CDA is geen voorstander van betaald parkeren in Tuindorp. Omdat het college het betaald parkeren hier niet wil terugdraaien, pleitte raadslid tijdens een commissievergadering in november 2013 voor verruiming van de keuzemogelijkheid van de burger, dus niet alleen overdag. De uitslag van de bewonersenquête is afgelopen donderdag bekend gemaakt. De bewoners van Tuindorp hebben massaal aangegeven van dit tijdvak voor betaald parkeren gebruik te willen maken. Raadslid CDA: “Dan hebben we als CDA toch het gevoel dat we het ergens voor gedaan hebben!”

Raadslid CDA vervolgt: “Wat het CDA betreft wordt betaald parkeren in Tuindorp na de verkiezingen in maart 2014 alsnog teruggedraaid. Maar vooralsnog hebben wij als oppositiepartij te maken met een onwillig college, die onder het mom van reguleren, betaald parkeren invoert in een wijk waar reguleren helemaal niet nodig is. Kleinere verbeteringen zoals deze zijn daarom onze winst waarmee we het de bewoners een beetje dragelijker kunnen maken”.

Want als er al sprake is van een hoge parkeerdruk in Tuindorp, dan is dit in het nachtelijk uur, wanneer de bewoners van omliggende wijken hun auto parkeren in Tuindorp (om betaald parkeren te voorkomen). Het college heeft met deze aanvulling ingestemd en de venstertijden van 6.00 uur tot 11.00 uur ‘s ochtends als keuzemogelijkheid geboden aan de bewoners.

Heeft u vragen over dit bericht? Neem contact op met : cda@utrecht.nl, 030-2861123.