Jaarlijks bezoek voor 80-plussers in Utrecht

Dankzij een motie van het CDA gaan buurtteams ervoor zorgen dat in Utrecht jaarlijks een bezoek wordt gebracht aan iedereen die 80 jaar is of ouder (80-plussers). De motie werd door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. Hiermee wil het CDA voorkomen dat sommige ouderen aan de aandacht van de zorg ontsnappen en vereenzamen.

Doel van de bezoeken

Om vereenzaming en andere problemen te voorkomen wil het CDA dat ouderen van 80-plussers actief benaderd worden, bijvoorbeeld via de wijkverpleging. Deze ouderen weten niet altijd waar ze kunnen aankloppen met vragen of als ze hulp nodig hebben. Door middel van een bezoek, een gesprek aan de keukentafel, kunnen zorgen goed herkend worden.

Raadslid Eiko Smid: “Veel senioren kunnen zichzelf redden. Maar er zijn ook veel kwetsbare ouderen die niet zelf hulp zoeken. Deze ouderen komen niet altijd bij de buurtteams in het vizier. Terwijl de buurtteams hier juist een belangrijke rol in kunnen spelen. Het signaleren van eenzaamheid is wat het CDA betreft een taak voor de buurtteams.”

Heeft u vragen over dit bericht? Of wilt u meer weten over de motie die het CDA indiende? Neem contact op met Eiko Smid, e.smid@utrecht.nl, 06-10683150.