CDA: Debacle Uithoflijn ontspoord, geen vertrouwen meer in Van Hooijdonk

Uit het rekenkamerrapport naar de Uithoflijn blijkt dat de stuurgroep niet stuurde en de wethouder de raad slecht heeft geïnformeerd. Dit heeft geleid tot miljoenen aan extra kosten en een fikse vertraging van het project. Het rapport laat zien dat op meerdere fronten cruciale fouten zijn gemaakt, wat op pijnlijke wijze de gebrekkige handelswijze van de wethouder Mobiliteit, Lot van Hooijdonk, heeft blootgelegd. Na diverse debatten en overwegingen, steunde de CDA-fractie daarom een motie van wantrouwen tegen de wethouder. 

De afgelopen weken is er in de commissie van de Utrechtse gemeenteraad uitgebreid gedebatteerd over de conclusies van het rekenkamerrapport over de Uithoflijn. Vandaag werd het rapport met de aanbevelingen behandeld in de gemeenteraad. De gezamenlijke oppositie diende een motie van afkeuring in over het door wethouder Van Hooijdonk gevoerde beleid. Stadsbelang Utrecht ging een stap verder en diende een motie van wantrouwen in. Het CDA steunde ook deze, evenals de VVD en PVV. Beide moties konden niet op een meerderheid rekenen, omdat de coalitiepartijen achter de GroenLinks-wethouder bleven staan. 

Sander van Waveren (fractievoorzitter CDA Utrecht): ‘Er zijn veel kosten ontstaan doordat de stuurgroep niet goed stuurde en doordat de informatievoorziening slecht was. Dit is de wethouder persoonlijk aan te rekenen. Dat de wethouder de verantwoordelijkheid keer op keer bij de provincie legt en ook nu nog niet doorvraagt, getuigt van een slecht leervermogen. Samen sturen betekent samen verantwoordelijk.’ 

Afrekenbaar

Eerder dit jaar stapte de gedeputeerde die vanuit de provincie verantwoordelijk was voor het project al op. Ook in de gemeente werd er over de gemaakte fouten gesproken. Het CDA wilde hierbij niet over één nacht ijs gaan. Een eerdere motie van afkeuring dit voorjaar steunde het CDA daarom niet, omdat de fractie geen overhaaste conclusies wilde trekken. Op initiatief van het CDA is daarop een rekenkameronderzoek gestart naar het project. Nu de conclusies van dit rapport snoeihard zijn, is de fractie van mening dat dit om een politiek oordeel vraagt en steunt daarom de moties.  

Sander van Waveren (fractievoorzitter CDA Utrecht): ‘In de toekomst zijn er nog veel grote projecten die om duidelijke sturing en goede communicatie met de raad vragen. Het CDA wil herhaling voorkomen en zal daarom zelf ook scherper zijn in haar controlerende taak. Hier moet de hele raad natuurlijk ook van leren.’

Komende maanden spreekt de raad, naar aanleiding van het rekenkamerrapport, over een nieuw kader voor grote projecten om sturing en informatievoorziening te verbeteren.