CDA: Gemeente moet inzetten op MBO-stages

ROC - Victor van WerkhoovenDiscriminatie, achterstand en uitval aanpakken

CDA Utrecht springt vandaag in de bres voor MBO’ers die geen stageplek kunnen vinden. De fractie wil dat de gemeente actief gaat bijdragen aan de stagebemiddeling tussen MBO-scholen en bedrijven. Veel MBO-jongeren ondervinden problemen bij het vinden van een stageplek. Vaak met studievertraging of uitval tot gevolg.

Laat MBO’ers niet uitvallen

Het CDA stelt vandaag voor om als gemeente geld uit te trekken voor bemiddeling tussen onderwijsinstellingen en ondernemers. Het is een probleem voor veel MBO-jongeren om een stageplek te bemachtigen. Zij lopen het risico op forse studievertraging of vallen zelfs definitief uit.

Sander van Waveren (CDA): “Wie het niet lukt om een stageplek te bemachtigen, krijgt een deuk in het zelfvertrouwen, terwijl we juist willen dat deze jongeren aan de slag gaan. Laat het college een hand uitsteken en bemiddelen, zo houden we ze van de straat!”

Bemiddel tussen onderwijs en ondernemers

Kleine ondernemers geven aan dat het voor hen lastig is, omdat zij soms heel veel en soms geen enkele aanmelding krijgen. Zij hebben er behoefte aan dat stagiaires zich structureel en gedoseerd aanmelden. Hiernaast hebben de ondernemers behoefte aan beschikbare begeleiding. Dat vraagt echter wel om de nodige coördinatie, waarvoor het CDA vandaag een beroep op het college doet.

Discriminatie aanpakken

Veel van de MBO-jongeren die moeilijk aan een stageplek komen, hebben een allochtone achtergrond. Het CDA vindt het zeer kwalijk dat er sprake is van arbeidsdiscriminatie. Des te meer reden voor de gemeente om actief in te zetten op stagebemiddeling.

Sander van Waveren: “Actieve stagebemiddeling slaat 3 vliegen in 1 klap. We kunnen discriminatie, schooluitval en studievertraging in een keer aanpakken.”

Het CDA stelt voor om budget uit te trekken voor deze aanpak, waar de gemeente samen met MBO-instellingen en ondernemers een taakverdeling afspreekt om tot een effectieve methode te komen.


• Vragen over dit bericht? Neem contact op met Sander van Waveren, s.van.waveren@utrecht.nl . Bellen kan ook: 06-14367390