CDA: Handhaving leerplicht schiet tekort

school_flickr_alamosbasement_by_nc_20De handhaving van de leerplicht in Utrecht schiet tekort en het is hoog tijd dat Utrecht daarmee ernst gaat maken, zo vindt CDA-raadslid Marloes Metaal. Uit onderzoek blijkt dat de cijfers voor verzuim en schoolverlating in Utrecht ver boven de norm liggen. Het aantal fte dat beschikbaar is voor handhaving is echter maar zeer beperkt. Het CDA is geschrokken van deze cijfers en pleit voor een verhoging van de inzet op handhaving van de leerplicht.

 

Achtergrond
Het CDA deed onderzoek naar verzuim en schooluitval in Utrecht. Hieronder een overzicht van de resultaten:

-In Utrecht worden jaarlijks ruim 6500 verzuimmeldingen gedaan.[1]
-Het schooluitvalpercentage ligt met 3,1% ver boven het landelijk gemiddelde van 1,9%.[2]
-Niet alleen ten opzichte van het landelijk gemiddelde, ook ten opzichte van steden met een vergelijkbaar leerlingenaantal presteert Utrecht minder goed. (zie tabel 1.)
-35% van de scholen in Utrecht heeft haar verzuimregistratie nog niet op orde.[3]

tabelschoolverlating

 

 

 

 

Geschrokken
Raadslid Metaal (CDA) is geschrokken van deze cijfers:

“Onderwijs is een recht en een groot goed, maar ook een plicht. Van een achterstand, of vroegtijdige schooluitval, heb je de rest van je leven last.”

De Gemeente Utrecht zet slechts 17,7 fte in voor handhaving van de leerplicht, dat is volgens het CDA te weinig om alle meldingen, en uitval aan te pakken. Het college geeft in het handhavingsprogramma sociaal domein aan ‘geen kwantitatieve handhavingsdoelstelling’ te willen formuleren. Wat het CDA betreft is dat te vrijblijvend. Het CDA wil dat Utrecht als kennisstad meer werk gaat maken van deze problemen in het onderwijs:

Metaal (CDA): “Als we in Utrecht ècht willen inzetten op beter onderwijs, moeten we zo snel mogelijk werk maken van de aanpak van verzuim en schooluitval”.

 

Vragen over dit bericht? Neem contact op met Marloes Metaal, m.metaal@utrecht.nl . Bellen kan ook: 06-22692445


[1] Handhavingsprogramma Sociaal Domein 2015-2019: https://www.mijnbabs.nl/babsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=14589 (pdf).
[2] VSV verkenner, ministerie van OCW: http://www.vsvverkenner.nl/gemeente/0344/utrecht .
[3] Jaarverslag leerlingenzaken 2013-2014, p7. http://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/5.sociaal-maatschappelijk/Ontwikkeling/PDF/Jaarverslg_leerlingzaken_2013-2014.pdf . (pdf).
[4] Vergelijkend onderzoek CDA Utrecht, op basis van VSV Verkenner, ministerie van OCW: http://www.vsvverkenner.nl/gemeente/0344/utrecht .