CDA is tegen uitbreiding voetgangersgebied centrum

 Fietsers kunnen zelf prima rekening houden met voetgangers

Het CDA ziet niets in de plannen van het college om het voetgangersgebied in het centrum uit te breiden. De fractie gelooft meer in het sturen op fatsoen dan in het opleggen van moeilijk handhaafbare regels.

Het handhaven van het fietsverbod is niet te doen en leidt tot hoge kosten. Bovendien zijn er geen aantrekkelijke alternatieven voor fietsers. Neude, Janskerkhof en Vredenburg zijn nu al drukke verkeersknooppunten en dit zal alleen maar drukker worden door deze uitbreiding.

Het CDA ziet liever dat ondernemers en bewoners met elkaar in gesprek gaan over afspraken over het fietsen. Zo zou kunnen worden afgesproken dat fietsers gaan lopen bij drukte. Ook kunnen hierbij afspraken gemaakt worden over het veilig en netjes stallen van de fietsen. Deze afspraken kunnen op borden geplaatst worden aan het begin van het gebied.

            Sander van Waveren (CDA): ‘Stuur liever op het fatsoen van fietsers dan op moeilijk handhaafbare regels. Fietsers en voetgangers kunnen prima rekening met elkaar houden.’

De wethouder zegde in de commissievergadering, na tegenstand van verschillende fracties, toe de plannen voor de uitbreiding van het voetgangersgebied uit te stellen en binnen twee weken te komen met nieuwe voorstellen. Begin 2018 praat de raad verder over het onderwerp.