Maak verkeersveiligheid prioriteit

/>Fietsers zonder licht en te hardrijdende scooters moeten meer aandacht krijgen

CDA Utrecht wil dat de gemeente meer inzet op de verkeersveiligheid in de stad. Fietsers zonder licht, te hard rijdende bezorgscooters en onveilige oversteekplaatsen bij scholen zijn punten waar bewoners bezorgd over zijn. Terecht, vindt het CDA.
Fractievoorzitter Sander van Waveren wil verkeersveiligheid het belangrijkste criterium wordt voor het opstellen van de plannen voor de openbare ruimte. Daar heeft hij de wethouder vandaag toe opgeroepen in de bespreking van de programmabegroting.

Fietsers & scooters aanpakken

Het NOS-journaal wijdde er zelfs speciaal een item aan, de fietsers zonder licht. Het CDA wil dat het college actie gaat ondernemen door er in 2017 een prioriteit van te maken.

 Sander van Waveren: “Fietsers zonder licht zijn een grote ergernis in het verkeer voor veel mensen en gevaarlijk bovendien. Door bijvoorbeeld lampjes uit te delen bij gemeentelijke fietsenstallingen, creëer je bewustwording bij fietsers én je stuurt ze veilig met licht de straat op.”

De bezorgscooters zijn voor veel bewoners ook een doorn in het oog. Ze rijden over fietspaden en zorgen met name op de Amsterdamsestraatweg en de Voorstraat voor grote overlast door hardrijden en asociaal rijgedrag. Inzetten op handhaving vindt het CDA. Het aanspreken bezorgbedrijven maakt dat ook zij strenger op de bezorgers letten. Dit zal het veiligheidsgevoel van de inwoners ten goede komen.

Zorg dat kinderen veilig op school komen

Het CDA wil dat er nieuwe maatregelen worden bedacht voor veiligere schoolroutes. Veilige parkeerplekken, oversteekplaatsen en de ondersteuning van vrijwilligers als klaar-overs zorgen ervoor dat de veiligheid van kinderen in het verkeer elke dag gewaarborgd wordt.

 Van Waveren: “Ouders moeten onbezorgd hun kinderen naar kunnen brengen, dit is helaas nog niet overal het geval. Hiervoor moeten de routes naar basisschool toe beter ingericht worden en is er ondersteuning nodig voor vrijwillige klaar-overs”