CDA nog niet tevreden over plannen Rotsoord

CDA-Utrecht logoHet CDA is nog niet tevreden met de plannen die wethouder Isabella en projectontwikkelaar Jebber hebben gepresenteerd voor Rotsoord. De plannen gaan over nieuw te bouwen woningen op het voormalig De Boo terrein. De plannen die nu voorliggen zijn niet wat het CDA gehoopt en verwacht had. Tijdens de bespreking van de kaders in 2012 was het CDA enthousiast over de nieuwe starterswoningen op deze locatie, maar het plan is er sindsdien niet beter op geworden.

Fractievoorzitter Sander van Waveren (CDA) licht de reden van deze ontevredenheid toe: “In voorgaande bijeenkomsten is meerdere keren gevraagd om met een plan te komen dat recht doet aan de huidige bewoners van de Briljantlaan. Wij zijn blij dat Jebber hier wil ontwikkelen en gunnen hen daar enige vrijheid in, maar we kunnen goed begrijpen dat omwonenden niet blij zijn met de plannen”. De gebouwen staan in de plannen met de hoge rug naar de Briljantlaan toe en met het gezicht naar de Rivierenwijk.

Van Waveren vervolgt: “Dit is niet wat we voor ogen hadden. We vinden dat het college wel wat kritischer had mogen zijn”.

Zoals de plannen nu voorliggen, kan het CDA helaas niet instemmen met het bestemmingsplan. Het CDA vindt dit jammer en heeft het college daarom gevraagd het voorstel aan te passen. De commissie steunde het verzoek van het CDA om het plan niet in de raad te bespreken. De wethouder zegde toe met Jebber en bewoners in gesprek te gaan. Een gesprek met omwonenden moet er wel toe doen, benadrukt het CDA.

Van Waveren: “We zitten niet te wachten op een gesprekje voor de bühne”.

Over het gesprek zegt van Waveren: “Als er een gesprek plaatsvindt, moet dit ook zoden aan de dijk zetten voor de betrokkenen. Zo’n gesprek moet niet een zoveelste ‘participatiegesprek’ worden waar bewoners waardevolle tijd insteken terwijl de uitkomst eigenlijk al vast staat. Daarom zijn we erg benieuwd naar de resultaten van de toegezegde gesprekken.”

In het plan dat nu voorligt wil Jebber een gebouw met negen bouwlagen bouwen op dit terrein. Het hoofdgebouw loopt af naar de Vaartsche Rijn toe (richting Rivierenwijk). Bekijk hier de plannen zoals deze nu voorliggen.

Vragen over dit bericht? Neem contact op met Sander van Waveren, s.van.waveren@utrecht.nl . Bellen kan ook: 06-14367390