CDA: schooluitval keihard aanpakken

school_flickr_alamosbasement_by_nc_20De aanpak van schooluitval moet meer en beter in Utrecht. Dat vindt het CDA. De partij stelt voor om extra handhavers beschikbaar te stellen, en om bij een stadsgesprek naar oplossingen te zoeken. Het schooluitvalpercentage in Utrecht ligt met 3,1% ver boven het landelijk gemiddelde (1,9%). Ook scoort Utrecht minder goed dan andere steden met een vergelijkbaar leerlingenaantal.

Marloes Metaal (raadslid CDA): “Kinderen die zonder diploma van school gaan, dragen dat de rest van hun leven met zich mee. Zij hebben later minder kans op een baan en economische zelfstandigheid. Vaak wordt schooluitval veroorzaakt door allerlei andere ellende. Als je jongeren vroegtijdig kunt helpen, bespaar je hen én de samenleving veel problemen.”

Utrecht presenteert zich vaak als ‘stad van kennis en cultuur’. Het College moet zich ervoor inzetten om een slimme stad te blijven, vindt het CDA. Eerder vroeg het CDA al aandacht voor de aanpak van schooluitval bij handhaving, maar dat alleen is niet de heilige graal. Met een stadsgesprek kunnen experts, ouders, schoolleiders en andere betrokkenen hun waardevolle ideeën met de gemeente delen. Wel moet de inzet op handhaving moet worden verhoogd. Metaal: “De aanpak van schooluitval begint met het signaleren ervan. Daarvoor moeten scholen bereid zijn meldingen te doen, en moet daar ook op worden gereageerd.”