CDA: Snel orde op zaken bij toezicht kinderopvang!

Kinderopvang_Flickr_LodewijkB_by_nc_nd_20Het CDA maakt zich zorgen dat de gemeente onvoldoende toezicht houdt op de kinderopvang en de gevolgen voor de kinderen die hiervan gebruik maken. De Onderwijsinspectie heeft aangekondigd Utrecht de laagste status toe te kennen, omdat Utrecht zijn wettelijke taak onvoldoende naleeft en niet of onvoldoende meewerkt aan het maken van verbeterafspraken tussen de Onderwijsinspectie en het college. Vorig jaar stelde het CDA samen met PvdA al schriftelijke vragen omdat Utrecht toen al niet voldeed aan het wettelijk aantal inspecties op de kinderopvang.

Raadslid Chantal Hakbijl:

“Onze zorgen van vorig jaar blijken nu helaas terecht. Hoewel de wethouder zegt dat de veiligheid van kinderen is gegarandeerd, stelt de brief ons alles behalve gerust. We houden de ontwikkelingen in de gaten, want het is onacceptabel dat Utrecht als enige gemeente in Nederland niet in staat is voldoende toezicht te houden.”

Het CDA stelde hierover mede namens de PvdA en de VVD mondelinge vragen tijdens de raadsvergadering van 13 februari.

De wethouder gaf aan in te zetten op extra capaciteit en ook toezichthouders zelf op te leiden. Daarnaast zegde hij toe bij de Voorjaarsnota het met een verbeterplan te komen hoe te gaan voldoen aan het aantal wettelijke inspecties. Daarnaast ontvangt de raad en elk kwartaal een rapportage met de stand van zaken. De eerste rapportage ontvangt de gemeenteraad in april.

Lees hieronder de mondelinge vragen die het CDA mede namens de PvdA en de VVD stelde.

Mondelinge vragen over kwaliteitseisen Kinderopvang

De inspectie voor het Onderwijs kondigde deze week aan dat zij Utrecht de laagste status voor toezicht kinderopvang wil geven. Utrecht is daarmee de enige stad die de status C toegewezen heeft gekregen, vanwege onvoldoende toezicht op de kinderopvang. De inspectie vindt dat Utrecht vanaf 2011 haar wettelijke taken onvoldoende heeft nageleefd en onvoldoende heeft meegewerkt aan het uitvoeren van de verbeterafspraken met de inspectie.

In beantwoording op de schriftelijke vragen van de PvdA en het CDA van 5 maart 2013 heeft het college toegezegd zich in 2013 in te zetten om de wettelijk verplichte acties uit te voeren. Dat Utrecht ernstig tekortschiet met betrekking tot het aantal wettelijke inspecties vinden het CDA, de PvdA en de VVD zorgwekkend en onaanvaardbaar.

Vragen:

1. Wat is het risico voor de Utrechtse kinderen dat niet alle inspecties worden uitgevoerd?
2. In de zienswijze op de vooraankondiging toekenning C status verklaart het college een aantal zware ‘handhavingszaken’ aan het niet halen van de 100 procent inspecties. Wat waren deze zware handhavingszaken? Kan het college hier een toelichting op geven?
3. Het college geeft in haar zienswijze op de vooraankondiging toekenning C status aan dat er een landelijk gebrek is aan toezichthouders. In hoeverre is er nog sprake van een gebrek aan ervaren toezichthouders?
4. Na de vele beloftes op en rij en ondanks dat in 2013 een jaarplan is gemaakt, dat ook is besproken met de Inspectie van het Onderwijs, en een meer gedetailleerde werkplanning is het dus niet gelukt aan het aantal wettelijke inspecties te voldoen. Wat maakt dat het college nu kan garanderen aan de inspectie in 2014 en de jaren daarna wel 100% van alle inspecties te kunnen doen? Hoe hard is deze garantie? Welke acties onderneemt het college om te voldoen aan de wettelijk verplichte inspecties?
5. Kan het college toezeggen voor de VJN 2014 met een verbeterplan te komen?

Bekijk hier de brief waarin gemeld wordt dat de status van Utrecht m.b.t. toezicht kinderopvang wordt verlaagd.

Lees hier de schriftelijke vragen die het CDA en de PvdA in maart 2013 stelden over de toezicht op kinderopvang in Utrecht.

Heeft u vragen over dit bericht? Neem contact op met Chantal Hakbijl: c.hakbijl@utrecht.nl, 06-46417885.