Begroting 2019 – CDA zorgt voor concrete verbeteringen

Vandaag behandelde de Utrechtse gemeenteraad de programmabegroting voor 2019. CDA Utrecht reageerde kritisch op de begroting van het college: ‘de begroting staat vol met grote beloften voor de toekomst, maar oog voor problemen van vandaag ontbreekt.’ De fractie diende daarom meerdere moties en amendementen in, die concrete problemen aanpakken.

Sander van Waveren (CDA): ‘Het college heeft in deze begroting te weinig oog voor concrete zaken waar de mensen in de stad op dit moment tegenaan lopen. Het is belangrijk dat de gemeenteraad debatteert over ambities voor de toekomst, maar we moeten ondertussen niet de problemen van vandaag uit het oog verliezen: het zijn de kleine dingen die het doen’

Wonen en leefbaarheid

Utrecht groeit en de gemeente staat daardoor voor een grote woningopgave. CDA Utrecht wil goede woonvoorzieningen voor verschillende doelgroepen, van studenten tot ouderen. Door de inzet van het CDA gaat de gemeente daarom nu onderzoeken welke maatregelen in Utrecht getroffen kunnen worden om koopwoningen betaalbaar te houden, nieuwe maatregelen treffen tegen huisjesmelkerij en zich inzetten voor levensloopbestendige en toegankelijke woningen. Daarnaast werd door een amendement budget vrijgemaakt voor het bestrijden van rattenoverlast, om zo de leefbaarheid te verbeteren.

Van Waveren: ‘Als het college ‘ruimte voor iedereen’ belooft, dan moeten we niet alleen over 430.000 inwoners in 2040 praten, over 6 of 8 of 10.000 woningen in de Merwedekanaalzone over 10 jaar, maar dan moeten we ook hier en nu laten zien dat woningtekorten worden aangepakt.’

Participatie

De gemeente moet bewonersinitiatieven vanuit clubs, verenigingen en actieve bewoners, goed ondersteunen, stelt het CDA. De partij vroeg daarom aandacht voor verschillende initiatieven die in financiële onzekerheid verkeren, doordat het onduidelijk is of ze volgend jaar nog geld uit het initatievenfonds krijgen. CDA Utrecht diende een motie in, maar die kon helaas niet op steun rekenen van de coalitiepartijen.

Van Waveren: ‘Initiatieven vanuit de samenleving zijn essentieel voor een bloeiende stad. De gemeente moet deze initiatieven waar nodig goed ondersteunen en stimuleren. Het is daarom teleurstellend dat de financiële onzekerheid voor veel clubs en verenigingen voort blijft duren.’

Duurzaamheid

CDA Utrecht vroeg ook aandacht voor enkele concrete problemen op het gebied van duurzaamheid. Volgens de partij moet de gemeente goede ondersteuning bieden aan personen, evenementen en verenigingen die willen verduurzamen. Zo gaat de gemeente op voorstel van het CDA aan de slag om duurzame evenementen beter mogelijk moet maken. Op dit moment zijn er namelijk nog veel evenementen in Utrecht die vanwege het gebrek aan duurzame stroomvoorziening gebruikmaken van vervuilende dieselaggregaten.
Ook werd een motie aangenomen, waardoor de gemeente verenigingen van eigenaren (VVE’s) die hun appartementencomplex willen verduurzamen beter gaat ondersteunen. Daarnaast gaat de gemeente verder in gesprek met ondernemers uit de binnenstad over het gescheiden inzamelen van bedrijfsafval; wat het CDA betreft leidt dat snel tot minder afval op straat in de binnenstad.