CDA Utrecht: ‘Geef meer aandacht aan verkeersveiligheid’

Volgens CDA Utrecht is er meer politie-inzet nodig om de verkeersveiligheid in Utrecht te verbeteren. Sander van Waveren (CDA) drong hier vanmiddag op aan bij een debat over het nieuwe Integraal Veiligheidsplan.

Integraal Veiligheidsplan:
Vanmiddag werd in de commissie Mens en Samenleving van de Utrechtse gemeenteraad gesproken over het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. Het Integraal Veiligheidsplan stelt prioriteiten voor het veiligheidsbeleid van de gemeente en ook voor de samenwerking met partners zoals het OM en politie. Daarmee is dit het belangrijkste instrument van de gemeenteraad om de politie-inzet te beïnvloeden. Het CDA vindt dat verkeersveiligheid in het nieuwe veiligheidsplan veel nadrukkelijker de aandacht zou moeten krijgen.

Onveilige verkeerspunten in Utrecht:
CDA Utrecht geeft aan dat verschillende verkeerspunten in Utrecht berucht zijn, omdat daar vaak verkeersregels overtreden worden. Voorbeelden van zulke verkeerspunten zijn ’t Goyplein, de Pijperlaan, de Rijnlaan, de Amsterdamsestraatweg, Oudenoord en het stationsgebied. Volgens de fractie wordt ogenschijnlijk nauwelijks iets aan deze overtredingen gedaan. Daarom drong het CDA aan op meer inzicht in de beschikbare capaciteit van handhavers, toezichthouders en politie, zodat onderzocht kan worden of de inzet voor betere verkeersveiligheid vergroot kan worden.

Sander van Waveren (CDA): ‘’Wij denken dat verkeershufters hun gedrag zullen aanpassen, als je vaker een verkeersagent neerzet die boetes uitdeelt. De gemeente moet natuurlijk zorgen voor goede inrichting van straten, maar soms is de politie echt nodig.’’

Reactie burgemeester:

Het CDA kreeg in de vergadering bijval van veel andere fracties. Burgemeester Van Zanen gaf daarop aan in het voorstel voor een nieuw Integraal Veiligheidsplan meer inzicht te geven in de beschikbare capaciteit van handhaving. Van Waveren hoopt dat dit op korte termijn dan ook zal leiden tot meer handhaving op straat en een verbetering van de verkeersveiligheid.

Van Waveren (CDA): ‘’Het is echt nodig om de verkeersveiligheid nu te verbeteren. We moeten laten zien dat verkeershufters ook echt aangepakt worden.’’