CDA Utrecht: “Groeiambitie kost gemeente te veel, investeer in samenleving”

Vandaag heeft het college de begroting voor 2019 gepresenteerd. Het CDA ziet daar eerdere zorgen over de nieuwe coalitie bevestigd: de financiële zorgvuldigheid verdwijnt en de groei van de stad wordt nog meer leidend. Hierdoor is er te weinig aandacht voor de leefbaarheid van buurten.

CDA-fractievoorzitter Sander van Waveren: ‘’Utrecht heeft de afgelopen jaren al een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. We moeten komende jaren echt gaan investeren in leefbaarheid van buurten, in goede zorg, in het verenigingsleven, in sport en in meer verbinding tussen mensen in de stad.”

Oplopende schulden

De coalitie laat de schulden flink oplopen ten opzichte van de rest van de begroting, tot aan het afgesproken schuldenplafond. Daarbij wordt ook al voorgesteld om te praten over het verder oprekken van dat plafond. Extra kosten, bijvoorbeeld voor het invoeren van de JA-JA-sticker, worden via de afvalstoffenheffing op bewoners afgewenteld.

Van Waveren: “Utrecht is een welvarende stad, het schuldenplafond heeft de afgelopen jaren prima gewerkt – het is echt wel zorgelijk dat de coalitie nog geen half jaar gestart is en nu al de grenzen wil gaan oprekken.”

Groei zonder zorg voor de mensen

De coalitie wil een nieuwe ruimtelijke visie gaan opstellen, gericht op 430.000 inwoners in 2040. Die groei wordt op die manier veel te leidend voor het gemeentelijke beleid. In de Merwedekanaalzone en elders wordt de stad volgebouwd, terwijl investeringen in bereikbaarheid, groen en leefbaarheid achterblijven.

CDA-raadslid Jantine Zwinkels: “Het college zou de stad verder helpen door een duidelijk maximumaantal van 6.000 woningen in de Merwedekanaalzone vast te leggen en niet te blijven duwen op 10.000 of 12.000 nieuwe huizen. Dan houden we de omliggende buurten leefbaar en bereikbaar.”

Wielklemmen en fietsparkeren

De CDA-fractie is blij dat wanbetalers eindelijk worden aangepakt. Fractievoorzitter Sander van Waveren pleit al jaren voor invoering van wielklem voor mensen die keer op keer weigeren te betalen om te parkeren, bijvoorbeeld omdat ze weten dat de gemeente boetes in het buitenland niet kan innen. Het college gaat nu mensen, die meer dan 3 boetes open hebben staan, een wielklem geven.

Teleurgesteld is het CDA over de uitvoering van het voorstel dat de fractie bij de begroting vorig jaar deed om meer fietsparkeerplekken in de binnenstad te realiseren. Het college geeft nu aan dat die opdracht niet lukt.

Van Waveren: “De raad heeft niet voor niks extra geld vrij gemaakt, er moet meer plek zijn om je fiets veilig in de binnenstad neer te zetten. Wij vinden dat het college alsnog moet doorpakken – er zijn plekken genoeg waar nog fietsklemmen of – beugels toegevoegd kunnen worden. Dat voorkomt rommel en zorgt dat mensen ook makkelijker hun fiets naar de stad kunnen pakken.”