CDA Utrecht: ‘Lastenverzwaring en onduidelijkheid troef in coalitieakkoord, gelukkig met een paar lichtpuntjes.’

Vandaag werd het coalitieakkoord voor de periode 2018-2022 gepresenteerd door de onderhandelaars van GroenLinks, D’66 en ChristenUnie. CDA Utrecht is blij met investeringen in onder andere verkeersveiligheid, de aanpak van huisjesmelkers en religieus erfgoed. De fractie is echter wel kritisch over andere punten uit het akkoord.

Lichtpuntjes

CDA Utrecht ziet verschillende positieve punten in het nieuwe coalitieakkoord. De fractie is blij met de voorgenomen investeringen in verkeersveiligheid, de aanpak van huisjesmelkers en religieus erfgoed. Ook de aandacht voor maatschappelijke stage valt in goede aarde bij het CDA. Het is volgens de fractie ook een goede zaak dat er geld is vrijgemaakt voor de ambitie om wijken aardgasvrij te maken.

Sander van Waveren (CDA): ‘’We zijn blij dat de nieuwe coalitie aandacht heeft voor een aantal van deze thema’s, waar het CDA in de afgelopen periode veel aandacht voor gevraagd heeft. De aanpak van huisjesmelkers stond bijvoorbeeld echt onder druk. Wel is het jammer dat het nu maar voor 2 jaar geregeld wordt. Vanaf 2021 mogen de huisjesmelkers blijkbaar weer vrij spel krijgen…”

De buurtgerichte werkwijze, waar het CDA afgelopen jaren voor pleitte, wordt grotendeels door de coalitie overgenomen. De CDA-motie ‘noem het buurtje bij de naam’ wordt zelfs letterlijk genoemd. Helaas wordt deze belofte nog niet ondersteund met extra geld om bijvoorbeeld wijkbureaus te versterken. Het CDA zal zich komende tijd inzetten om die ambitie ook meer dan een belofte te laten zijn en ook investeringen in wijkbureaus en buurtgericht werken te stimuleren, die de coalitie nu nog achterwege laat.

Lastenverzwaring, mensenhandel en veel onduidelijkheid

Daarnaast zijn er ook punten in het akkoord waar CDA Utrecht kritisch over is. Zo zullen er veel nieuwe belastingverhogingen doorgevoerd worden, in totaal ruim €5 miljoen per jaar. De OZB, parkeerbelasting en toeristenbelasting zullen de komende jaren omhoog gaan. De nieuwe coalitie is ook van plan om te blijven investeren in de mislukte ontwikkeling van de prostitutiezone aan het Nieuwe Zandpad, waardoor volgens het CDA de deur voor mensenhandel weer open wordt gezet.

Van Waveren: “We zien dat veel beleid wordt doorgezet, maar daarmee ook weinig duidelijkheid over de keuzes van het nieuwe college. Veel keuzes (bijvoorbeeld over woningbouwopgave en gemeentelijke organisatie en vastgoed) zijn niet onderbouwd of uitgewerkt. We zullen komende jaren moeten kijken wat er in de praktijk van terecht komt.”

Akkoorden campagnetijd

De Utrechtse CDA-fractie is ook verbaasd dat het sportakkoord en het armoede-akkoord maar nauwelijks waargemaakt worden, terwijl deze akkoorden tijdens de campagne door vrijwel alle partijen ondertekend zijn.

Van Waveren: ‘’Het armoedebudget hangt van tijdelijke financiering aan elkaar en vanaf 2019 wordt er zelfs effectief €600.000,- op bezuinigd. Dat is niet sociaal te noemen.’’