CDA Utrecht: ‘Pak eenzaamheid aan!’

De eenzaamheidscijfers in Utrecht blijven stijgen en volgens fractievoorzitter Sander van Waveren is het tijd om dit probleem nu echt serieus aan te pakken. Het nieuwe college noemt in het coalitieakkoord wel dat het een plan wil maken, maar geld voor uitvoering is er niet. Volgens het CDA is het juist belangrijk om wel extra te investeren in verbinding tussen mensen en een sterke samenleving.

Uit cijfers van de Volkgezondheidsmonitor Utrecht, blijkt dat maar liefst 40 procent van de Utrechters zich wel eens eenzaam voelt. Eén op de tien Utrechtse volwassenen is ernstig eenzaam. Vooral in de wijken Overvecht (57%) en Leidsche Rijn (47%) zijn de eenzaamheidscijfers hoog. De hoge cijfers zijn schrikbarend volgens de CDA-fractie.

 Sander van Waveren (CDA): “Het terugdringen van eenzaamheid is geen eenvoudige opdracht, maar het is wel een groot probleem dat aangepakt moet worden. Het is onacceptabel dat er zoveel Utrechters zijn die nauwelijks sociale contacten hebben en niet het gevoel hebben dat ze onderdeel van de samenleving uitmaken.”

 Een aanpak waarbij verschillende partijen worden betrokken is noodzakelijk volgens het CDA. De visie moet in samenwerking met fondsen, maatschappelijke initiatieven en vrijwilligersorganisaties worden ontwikkeld. Er moet geïnvesteerd worden in een sterke samenleving, waarin mensen verbonden zijn met elkaar. Sportclubs, verenigingen en maatschappelijke initiatieven moeten meer worden ondersteund, omdat zij zorgen voor de verbinding tussen mensen in de stad.

Speciale aandacht heeft het CDA voor een specifieke groep die te maken heeft met eenzaamheid, namelijk de overbelaste mantelzorgers. De gemeente moet een arm naar deze groep uitsteken, zodat het voor hen makkelijker wordt om hulp te krijgen en om in contact te komen met andere mantelzorgers.

Sander van Waveren (CDA): “Mantelzorgers zetten zich dag en nacht in voor de zorg van een geliefde. Juist deze groep heeft extra steun en hulp nodig, zodat zij ook in contact blijven met andere mensen. Het is onacceptabel dat het nieuwe college zo weinig aandacht heeft voor deze groep. Mantelzorgers moeten zich gesteund voelen en extra hulp kunnen krijgen als het nodig is.”