CDA Utrecht voert actie tegen het verkeersbeleid van de gemeente

Onveilige situaties, lange files en hufterig gedrag zijn de gevolgen op de ‘t Goylaan


Het CDA Utrecht heeft vanmiddag actie gevoerd tegen het verkeersbeleid van het huidige college van Burgermeesters en Wethouders. Terwijl veel automobilisten in de file stonden om naar huis te gaan, deelden de CDA’ers koekjes en flyers uit. Daarnaast hebben ze een groot spandoek opgehangen met de tekst: “Goede doorstroming, veilig verkeer,   stem tegen het gemeentelijke verkeersplan, kies CDA”
Goylaan als symbool
Het CDA stond op deze plek, omdat het Goylaan de eerste plek is waar het nieuwe verkeersplan in de praktijk voelbaar is. Het leidt tot lange files op de Waterlinieweg, tot hufterig gedrag van mensen die er toch langs proberen te rijden en tot gevaarlijke situaties op het voorrangsplein, waarvan nog steeds niet duidelijk is hoe de regels zijn. Het CDA vreest dat er op nog veel meer plekken in de stad lange files en onveilige situaties ontstaan, doordat het college meer stadboulevards en voorrangspleinen aan wil leggen.

Sander van Waveren (CDA): “Utrecht is de vierde stad van Nederland, dan heb je een fatsoenlijk verkeersbeleid nodig, geen politiek hobbyisme, waarbij auto’s telkens weggedroomd worden. Uiteindelijk heeft iedereen daar last van. Het meest opmerkelijke is nog wel dat de VVD mee gaat in het hobbyisme van de linkse coalitiepartijen. De partij die zegt voor automobilisten te zijn, laat ze nu allemaal in de kou, of beter gezegd in de file staan!”

Realistisch verkeersbeleid
Het CDA heeft zich al vaker zeer kritisch opgesteld tegen de plannen van het college en pleit voor een realistischer verkeersbeleid. Het autoverkeer kan niet eindeloos groeien in Utrecht en daarom moeten er slimme oplossingen bedacht worden. Het CDA is daarom voor een beleid waarbij geïnvesteerd wordt in invalswegen voor de stad waarmee auto’s snel de stad in en uit kunnen, waar door groene golven gezorgd wordt dat het verkeer snel door kan stromen, zodat ze niet door woonwijken hoeven te sluipen. Daarmee kan het bestemmingsverkeer snel komen op de plek waar het zijn moet.

Sander van Waveren (CDA): “Een betere doorstroming zorgt ervoor dat auto’s minder stil hoeven te staan en dus minder uitlaatgassen de lucht in pompen. Dit komt de luchtkwaliteit ten goede. Daarnaast worden auto’s gelukkig steeds schoner – het is dus belangrijk hoe we de bereikbaarheid blijven waarborgen in plaats van af te blijven knijpen.”