CDA wil duidelijker keuzes bij nota Participatie en Inkomen

Eiko-SmidtDe raadscommissie Mens & Samenleving debatteerde deze week over de Kadernota Participatie en Inkomen. Het CDA heeft nog veel vragen over de plannen. Raadslid Eiko Smid: “Veel hangt af van landelijke besluiten en wetgeving, dat nog niet vast ligt. Utrecht bereidt zich voor op dit landelijk beleid, maar heeft weinig echte beleidsvrijheid meer.”

Vanaf 2015 is de landelijke Participatiewet van kracht. De drie uitkeringsregelingen Bijstand, Sociale werkvoorziening en Wajong worden samengevoegd in één regeling. De kadernota Participatie en Inkomen moet nieuwe kaders schetsen voor de arbeidsmarkt, werkgelegenheid en inkomen. Het CDA vindt de kadernota erg algemeen gesteld.

Armoedebeleid moet concreter

Het CDA vindt het jammer dat het armoedebeleid nu nauwelijks aandacht krijgt in de kadernota Participatie en Inkomen. De uitwerking is onvolledig en de financiering is niet voldoende solide. Het CDA stelt voor dat de wethouder een tekort op het armoedebeleid in een apart budgetvoorstel regelt.

Financieel niet solide

Het CDA wil een meer solide financiële onderbouwing van de nota. Daarnaast krijgt de gemeente stapelingsmiddelen van het Rijk, om inkomensmaatregelen te compenseren. “De nota laat wel erg veel ruimte om de middelen creatief in te zetten”, aldus Smid. De financiering van de uitbreiding van de U-pas is voor het CDA te zwak.

Tegenprestatie

In de nota is niet helder in beeld gebracht hoe Utrecht de tegenprestatie bij uitkering vorm gaat geven. Deze tegenprestatie wordt landelijk verplicht. Het CDA ziet de tegenprestatie als een kans voor uitkeringsgerechtigden om iets zinvols te doen voor zichzelf en voor anderen en niet als straf. Voorwaarde is o.a. dat degene zelf kan kiezen wat voor vrijwilligerswerk hij of zij doet. In de nota draait het college echter om de hete brij heen over tegenprestaties.

Werkgelegenheidsoffensief

Ten slotte is het CDA tevreden dat het college van start is gegaan met het werkgelegenheidsoffensief. Het CDA pleit wel voor een betere aansluiting bij de wensen, voorstellen en ideeën van werkgevers. Om de mogelijkheden in het maatschappelijke veld te benutten, moet de gemeente meer en beter luisteren en niet zelf allerlei voorstellen en regelingen voor hen verzinnen. Het is goed dat de drie wethouders Economische Zaken, Sociale Zaken en Onderwijs doorgaan met hun bedrijfsbezoeken.

Smid: “Wat nu wordt voorgesteld is niet allemaal verkeerd, maar veel hangt af van landelijk beleid. De Uitvoeringsnota ligt in deze zomer voor in de raad. De keuzes voor het college zijn nu erg algemeen gesteld. Het CDA wil graag dat de koers duidelijker wordt weergegeven in de nota”.

In de raadsvergadering van 13 februari besluit de gemeenteraad over de nota.

Heeft u vragen over dit bericht? Neem contact op met Eiko Smid, e.smid@utrecht.nl, 06-10683150.