CDA wil meer gemeenteloketten in de stad

Inwoners van de gemeente moeten in de toekomst op meer plekken hun zaken met de gemeente kunnen regelen. Dat stelt het CDA deze week voor in de gemeenteraad. De partij wil het daarmee voor inwoners makkelijker maken om een afspraak in de eigen buurt te maken.

Deze week bespreekt de gemeenteraad de begroting voor 2019. Daarin staat nu nog dat het College vanaf volgend jaar minder geld beschikbaar maakt voor Publieksdienstverlening. Het CDA vindt dat de gemeente, met het groeiend aantal inwoners, juist extra moet investeren in dienstverlening dichtbij. Op dit moment heeft de gemeente maar twee loketten: in het stadskantoor in de binnenstad en in het wijkservicecentrum in Vleuten.

Jantine Zwinkels (CDA): “We willen een toegankelijke gemeente zijn, die minder vanuit het stadskantoor denkt en meer vanuit de behoefte van bewoners. Dienstverlening dichtbij hoort daarbij.”

Bereikbaarheid

Veel mensen vinden het stationsgebied druk en onoverzichtelijk en Vleuten is niet voor iedereen in de buurt. Daarom vindt het CDA dat het mensen gemakkelijker gemaakt moet worden, in het bijzonder ouderen of mensen die niet zo mobiel zijn. In sommige delen van de stad wordt nu al geëxperimenteerd door de sociale dienst op meer plekken spreekuur te laten houden. Die dienstverlening kan verder uitgebreid worden, ook voor mensen die een nieuw paspoort of rijbewijs nodig hebben of iets anders met de gemeente willen regelen.

Leidsche Rijn, Overvecht en ’t Goylaan

Het CDA stelt voor om in eerste instantie te kijken naar de mogelijkheden om gemeenteloketten te openen in de wijkbureaus in Overvecht en aan de ’t Goylaan. Leidsche Rijn Centrum zou ook één van de nieuwe locaties moeten worden waar inwoners in ieder geval op een aantal momenten in de week terecht kunnen.

Zwinkels: “In Leidsche Rijn wonen inmiddels zoveel mensen dat de dienstverlening moet meegroeien. Het nieuwe centrum, bijvoorbeeld bij de bibliotheek, is een logische plek om ook als gemeente een loket te openen.”