€19 miljoen voor verdiepte kruispunten NRU

Leefbaarheid beter dankzij voorstel CDA en PvdA

De gemeenteraad heeft, op voorstel van CDA en PvdA besloten om €19 miljoen beschikbaar te stellen voor de verdiepte aanleg van de kruispunten van de Noordelijke ring. Hiermee komt de raad tegemoet aan wensen van bewoners en wordt de leefbaarheid van de wijk verbeterd. Het amendement werd, na een lange discussie, unaniem aangenomen. De gemeente zet hiermee de eerste stap, het is nu aan de Provincie en het Rijk om ook een bijdrage te leveren.

Sander van Waveren (CDA): ‘Bewoners van Overvecht willen betere leefbaarheid en minimale geluidshinder. Het extra geld dat nu beschikbaar komt maakt dit mogelijk.’

Leefbare wijk, oog voor bewoners
De NRU wordt de komende jaren verbouwd tot snelweg. De behoeften van bewoners zijn essentieel bij het maken voor de plannen van het herinrichten van de NRU. De bewoners willen minimale geluidshinder en een betere leefbaarheid voor de wijk. Dit kan door de nieuwe inrichting van de NRU. Door de extra 19 miljoen voor de NRU kunnen er de kruispunten waarschijnlijk verdiept worden op alle drie de pleinen (Henri Dunantplein, Gandhiplein en het Robbert Kochplein). De wethouder wilde tot nu toe alleen deze opties onderzoeken, niet de financiële maatregelen hier voor nemen. Nu het geld beschikbaar is gemaakt, moet de wethouder om tafel met de Provincie en het Rijk. Het is belangrijk dat zij ook een bijdrage leveren om Overvecht leefbaarder te maken en bereikbaar te houden, want voor de aanpassingen is nog een flinke extra investering nodig.

Van Waveren (CDA): ‘Met alleen de goede bedoelingen van de wethouder kwamen we niet verder. We zijn blij dat er nu daadwerkelijk geld komt voor een leefbaar scenario voor de NRU én voor de wijk. De weg wordt door Rijk, provincie en gemeente samen aangelegd. Wij zetten nu deze stap, ik verwacht dat de andere overheden nu ook gaan bijdragen. Overvecht verdient dat!’