Evenementen: Utrecht leuk houden, ook voor bewoners!

Festival_rotzooi_Flickr_ll_pp_lprichard_by_nc_sa_20Het CDA wil bij evenementen minder overlast voor Utrechtse bewoners, betere communicatie met omwonenden en stevige afspraken met organisatoren. Daarom stelde het CDA in de commissievergadering van 6 februari voor snel aan de slag te gaan met een nieuwe evenementennota voor Utrecht. Helaas zag wethouder De Rijk (GroenLinks) de urgentie hiervan niet in.

CDA-Fractievoorzitter Sander van Waveren: “De wethouder heeft teleurstellend weinig oog voor overlast van evenementen voor omwonenden. Evenementen zijn goed voor het imago van Utrecht, maar niet altijd voor inwoners van Utrecht. De maat is een keer vol.”

Overlast van evenementen

De afgelopen jaren nam het aantal festivals, evenementen en activiteiten toe. Dat is leuk voor bezoekers en zet Utrecht op de kaart. Maar het CDA ontvangt steeds vaker signalen dat het aantal evenementen de leefbaarheid van sommige buurten aantast, bijvoorbeeld bij het Lepelenburg en het Julianapark.

Wat wil het CDA

Een recente evaluatie van college richt zich vooral op spreiding van evenementen. Maar daarnaast heeft het soort evenement ook invloed op de mate van overlast. Het CDA pleit daarom voor een betere aansluiting met de buurt en heldere communicatie met omwonenden.

Van Waveren licht toe: “De balans begint zoek te raken. Utrecht legt nu wel erg veel nadruk op bezoekers aantrekken. We moeten niet vergeten dat Utrecht vooral leuk moet zijn voor Utrechters! Daarnaast zijn omwonenden vaak te laat of nauwelijks geïnformeerd, of is informatie niet actief verstrekt.” Het CDA vindt het jammer dat de wethouder dit niet inziet.