Gemeenteraad scherpt regels aan na onderzoek CDA

College maakte veel fouten in dossier Social Impact Factory

Het college heeft meerdere fouten gemaakt bij de subsidieverstrekking aan de Social Impact Factory (SIF) en bij de verhuur van Vredenburg 40, het Staffhorstpand. Hierdoor is het speelveld voor sociaal ondernemers ernstig verstoord. Het CDA deed vandaag in het afrondend debat over dit onderwerp extra voorstellen om zulke fouten in de toekomst te voorkomen, die in de raad unaniem werden gesteund.

 

Uitgebreid onderzoek CDA

CDA-raadsleden Sander van Waveren en Bert-Jan Brussaard concluderen na ruim een jaar uitgebreid onderzoek en debat dat er door de gemeente flinke fouten zijn gemaakt. Uit dit onderzoek bleek dat het college gebreken bij de SIF niet adresseerde, maar door de vingers zag of zelf opving met extra subsidies. Beide raadsleden constateerden dat het college bestaande regels niet heeft nageleefd en gemeenschapsgeld onzorgvuldig heeft besteed.

 

Sander van Waveren (CDA): “We vinden het zorgelijk dat het zo lang duurde voor het college ingreep, ondanks herhaaldelijk waarschuwen van het CDA. Als het college direct had meegewerkt, waren er minder fouten gemaakt.”

 

College geeft fouten toe
Tijdens de raadsvergadering van vanochtend gaven de twee verantwoordelijke wethouders Everhardt (subsidies) en Jansen (vastgoed) toe dat er fouten zijn gemaakt in het ‘SIF-dossier’.

  • Subsidies zijn onterecht verleend, omdat de bestuurssamenstelling van SIF niet aan de regels voldeed en er sprake was van een schijn van belangenverstrengeling.
  • Er werd een huurcontract gesloten terwijl de raad expliciet had gezegd dit niet zo te willen.
  • Het sluiten van het huurcontract en de verantwoording aan de raad hierover ging niet volgens de regels.
  • Toen hier kritische vragen over werden gesteld door de CDA-fractie, heeft het college deze deels verkeerd en/of onvolledig beantwoord.

 

 

Aanscherping regels

Vrijwel alle fracties in de gemeenteraad concludeerden tijdens de raadsvergadering dat het college in haar enthousiasme overhaast en kritiekloos heeft gehandeld richting SIF. Daardoor zijn veel fouten in dit dossier gemaakt. De voorstellen van het CDA om op zes punten de regels over subsidieverstrekking en verhuur van vastgoed aan te scherpen, werden dan ook unaniem aangenomen.

 

Sander van Waveren (CDA): “We willen een gelijk speelveld voor sociaal ondernemers. Door het overhaaste en kritiekloze handelen van het college richting de SIF is dit speelveld verstoord. We zijn blij dat de regels nu met unanieme steun vanuit de raad zijn aangescherpt.”