In gesprek met Vidius

Deze week vergaderden we bij Vidius, de studentenunie ‘Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert’. Zij zetten zich in voor studenten op allerlei thema’s! Vanavond hebben we gepraat over onder andere studentenhuisvesting, een blijvend probleem, en eenzaamheid onder studenten. Belangrijk om hier aandacht aan te besteden!