Inbreng CDA bij Algemene Beschouwingen over Voorjaarsnota en coalitieakkoord

Vanmiddag werden in de gemeenteraad de Algemene Beschouwingen gehouden over het Coalitieakkoord 2018-2022 en  de Voorjaarsnota. Hieronder is de inbreng van fractievoorzitter Sander van Waveren terug te lezen.  

 

[GESPROKEN WOORD TELT, terug te kijken via https://channel.royalcast.com/webcast/gemeenteutrecht/20180607_3?start=5207463]

 

Voorzitter!

Ik wil dit debat graag beginnen met wethouders Jansen en Geldof te bedanken voor hun inzet in de afgelopen vier jaar, dit is de laatste kans die ik heb om dat plenair te doen. De CDA-fractie was het niet altijd eens met de voorstellen van beide heren, maar wij hebben waardering voor hun inzet en hebben de goede samenwerking en toegankelijkheid zeer op prijs gesteld.

Datzelfde geldt ook voor voormalig wethouder Kreijkamp natuurlijk, maar die zit inmiddels al in de zon ergens. Daarom dank ik de waarnemend wethouder financiën, wethouder Everhardt maar voor de toegezonden voorjaarsnota en jaarstukken. En ik complimenteer hem met het feit dat de tabellen gewoon goed doorgerekend zijn. Dat schijnt op zich al een prestatie te zijn tegenwoordig…

Voorzitter!

De hoofdmoot voor vanmiddag is natuurlijk het coalitieakkoord. Wij hebben daar met interesse kennis van genomen, want na al die weken waren we natuurlijk wel benieuwd naar de koers en de plannen van het nieuwe college.We constateren echter dat het akkoord op veel onderdelen meer vragen oproept over die koers dan het beantwoordt. Ik zou mijn 8 minuten vanmiddag moeiteloos kunnen vullen met voorbeelden van vaag taalgebruik en ontwijkende formuleringen. De heer Schipper dient daar straks een uitstekende motie over in, dus beperk ik mijn vragen op dat punt.

Wij hebben het akkoord uiteraard ook langs ons eigen verkiezingsprogram gelegd. Op een aantal punten is er herkenning:

  • Buurtgericht werken (buurtje bij de naam, versterking wijkbureaus)
  • Een beetje geld voor verkeersveiligheid
  • De bestaande inzet van toezichthouders wordt structureel gefinancierd

Een aantal punten herkennen wij zeker niet:

  • De forse, deels ongedekte, lastenverhoging en het versoepelen van de financiële spelregels, bijvoorbeeld,
  • Het doormodderen met het Nieuwe Zandpad, waar inmiddels al minstens €2,8 miljoen de bodemloze put in is gepompt.
  • Het onderschatten van de druk op voorzieningen, de bereikbaarheid en de leefbaarheid in de buurt door de groei van de stad

Voorzitter!

In het bijzonder ben ik teleurgesteld over de manier waarop de vier stembusakkoorden zijn uitgewerkt door de coalitie. Geen euro extra voor sport van dit college, op de €25.000 voor het zwembadonderzoek na. Het armoedebeleid en de schuldenaanpak sluiten na vier jaar zonder een euro extra, de huurkorting voor minima loopt zelfs in 2021 al weer af.

Maar, voorzitter,

“Ruimte voor iedereen” klinkt mooi, maar de titel laat al duidelijk het gebrek aan richting zien. De heftige discussies die wij afgelopen jaren en in de campagne voerden gingen juist over de verdeling van schaarse ruimte. Tussen evenementen en groen. Tussen sociale woningbouw en koopwoningen. Tussen energieopwekking en stadsuitbreiding. Tussen fietsers, auto’s en voetgangers. De grote politieke vraag is hoe je die ruimte in Utrecht probeert te verdelen. En die vraag beantwoordt de coalitie in dit akkoord nog lang niet.

Belangrijker nog, die schaarse ruimte betekent dat we dichter op elkaar komen te zitten. De stad wordt, zelfs als niet iedereen erin past, heel veel voller. Dat vraagt een visie op hoe we met elkaar omgaan, hoe we zorgen dat de samenleving overeind blijft in tijden van individualisering en tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen. Wat wij het meest missen is een duidelijke inzet om onze samenleving te versterken. De eigen organisaties van bewoners, het verenigingsleven en maatschappelijk initiatief. In onze snel groeiende stad moeten we investeren in verbinding tussen mensen. Zorgen dat mensen mee kunnen doen, zich gehoord voelen en trots zijn op hun stad en buurt.

Investeren in de versnelling in Overvecht is mooi. Maar als je ondertussen de huren voor de minima weer verhoogt, een prostitutiezone in de wijk blijft proppen en niet extra investeert in veiligheid, niet extra investeert in de sportverenigingen dan kom je er niet. Als je de onderliggende trend in de wijk niet aanpakt zijn die miljoenen weggegooid geld. Op pagina 18 van het akkoord wordt de insprekers namens sportpark Overvecht-Noord woorden in de mond gelegd over sportpark Vechtzoom. Dat krijg je als je niet écht luistert naar wat mensen te zeggen hebben over hun buurt.

Voorzitter,

Het CDA vindt dit alles bij elkaar genomen een teleurstellend coalitieakkoord. Dat er dingen in zouden staan, waar wij niet voor zijn dat wisten we. Dat hoort erbij. Maar ook op de onderwerpen waar wij wel enthousiast zijn is het akkoord een rommeltje van goede bedoelingen, kleine en incidentele bedragen en onhaalbare ambities. Dat lijkt me voor het college niet fijn en voor de organisatie onwerkbaar. Maar vooral is het voor de inwoners en ondernemers van onze stad een akkoord waar je net niks aan hebt.

Een gemiste kans, voorzitter!

De CDA-fractie is benieuwd naar de concrete uitwerking, te beginnen met de vertaling naar de Voorjaarsnota. We zullen daar zoals u van ons gewend bent kritisch naar blijven kijken en suggesties voor verbetering aandragen.