Investeer in verkeersveiligheid en voorzieningen in Leidsche Rijn

CDA Utrecht wil extra investeren in verkeersveiligheid rondom scholen en woon- zorgcentra in Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern. Daarnaast wil de fractie dat het  aanbod van voorzieningen als amateurkunsten en sportgelegenheid wordt uitgebreid, omdat het aantal inwoners groeit.

Verkeersveiligheid rondom scholen
Het CDA wil dat er meer wordt geïnvesteerd in verkeersveiligheid in buurten waar kinderen naar school gaan. Om hardrijders te remmen, moeten er verkeersdrempels in de buurt van scholen komen. Verkeersveilig gedrag kan worden gestimuleerd door campagnes te voeren en klaar-overs te ondersteunen.

Veilige en zorgvriendelijke zones voor ouderen
Het CDA vindt het belangrijk dat ouderen in verzorgingscentra gemakkelijk en veilig over straat kunnen in hun omgeving. Daarom wil zij specifiek investeren in veilige loopzones in de buurt van ouderenwoningen en winkelcentra. Bijvoorbeeld in de route van woonzorgcentra De Rijnhoven naar winkelcentrum Mereveldplein. Het is belangrijk dat er op deze route veilige oversteekplaatsen zijn en stoepen rollatorvriendelijk. Zeker nu ouderen langer op zichzelf blijven wonen, moet de gemeente investeren in een gebruiksvriendelijke route.

Voorzieningen voor Leidsche Rijn
Naast de investeringen in verkeersveiligheid, wil het CDA investeren in voorzieningen in Leidsche Rijn. Er moet meer geïnvesteerd worden in het aanbod van amateurkunsten en sportgelegenheid, nu het aantal inwoners groeit. Vorig jaar vond het CDA budget voor de financiering van extra sportvelden, waardoor UVV in Leidsche Rijn volgend jaar een extra veld in gebruik kan nemen. Daarnaast drong het CDA veelvuldig aan bij wethouder Geldof om haast te maken met de beloofde publiekstrekker voor Leidsche Rijn Centrum.

Tegenbegroting CDA
Al de voorstellen zijn opgenomen in de tegenbegroting van het CDA. De fractie dient deze vandaag in bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad.