Maatwerk voor ondernemers Smaragdplein

Vandaag stemde de gemeenteraad in met het versneld invoeren van betaald parkeren op het Smaragdplein. Daarnaast werd dankzij een voorstel van het CDA de gebiedsindeling gewijzigd, zodat bewoners van het hofje achter het winkelcentrum een duidelijkere keuze hebben.

Op het parkeerterrein bij winkelcentrum Smaragdplein is al enige tijd parkeeroverlast. Bezoekers van het winkelcentrum en bewoners kunnen hun auto niet kwijt, omdat het parkeerterrein vaak vol staat. Doordat bij nabijgelegen parkeerterreinen betaald parkeren ingevoerd is, parkeren veel mensen hun auto op het Smaragdplein.

Invoeren betaald parkeren

De Utrechtse gemeenteraad stemde vandaag, na een versnelde procedure, in met het invoeren van betaald parkeren op het Smaragdplein om daarmee de parkeeroverlast tegen te gaan.

Sander van Waveren (CDA): ‘’Er zijn structurele problemen in het parkeerbeleid van Utrecht, waardoor deze ondernemers in de problemen kwamen. Door dit optreden van de gemeenteraad kunnen we de situatie op het Smaragdplein gelukkig verbeteren.’’

Wat het CDA-betreft was op het parkeerterrein een ‘blauwe zone’ ingevoerd, waarbij niet betaald hoeft te worden, maar langparkeren wel wordt tegengegaan. Helaas was daar geen steun voor in de gemeenteraad.

Amendement CDA Utrecht

Aan het Smaragdplein en de Aquamarijnlaan is een hofje met een beperkt aantal flatwoningen, die in de knel kunnen komen als zij niet meer op het parkeerterrein kunnen staan. Het college wilde dit hofje in tweeën knippen en een deel van de auto’s in de wijk laten parkeren. Daar was veel onvrede over bij bewoners en ook verschillende raadsfracties zochten andere oplossingen. Uiteindelijk werd een compromisvoorstel van het CDA aangenomen, waardoor de bewoners nu zelf kunnen kiezen of ze bij het ‘vrije’ gebied, ten zuiden van het winkelcentrum willen blijven horen of betaald parkeren willen invoeren met de optie om op het parkeerterrein te staan. 

Van Waveren (CDA): ‘’Het is belangrijk dat de bewoners van een buurt zelf kunnen bepalen of er bepaald parkeren ingevoerd wordt. Die keuze kunnen we de bewoners van het hofje nu bieden en dat is een duidelijke verbetering.”