Meer zicht op aanpak criminaliteit in Utrecht

Burgemeester Van Zanen gaat in gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie om de communicatie te verbeteren. De Utrechtse CDA –fractie vroeg daar vandaag om, omdat vaak onduidelijk is hoe strafzaken en politie- en handhavingsacties aflopen. Het CDA vindt het belangrijk dat mensen zien dat bijvoorbeeld huisjesmelkers, verkeershufters en criminelen daadwerkelijk gestraft worden.

Loco-burgemeester Victor Everhardt, die de burgemeester vanavond verving, was het met het voorstel van het CDA eens en voegde er ook aan toe dat de aangiftebereidheid kan stijgen als mensen zien dat criminaliteit echt bestraft wordt.

Fractievoorzitter Sander van Waveren (CDA Utrecht): “We horen vaak over arrestaties, over acties van politie en de gemeentelijke handhavers, maar bijna nooit over wat er daarna mee gebeurt.’’

Garageboxen Overvecht

Van Waveren heeft de afgelopen tijd regelmatig vragen gesteld, bijvoorbeeld over de inval bij garageboxen aan de Faustdreef in Overvecht eind 2017. Daar werden veel verschillende overtredingen geconstateerd, waaronder illegale bedrijven, tientallen gestolen fietsen, materialen voor wietkweek en een opengebroken kluis.
Van Waveren: “Het opruimen van criminaliteit in de garageboxen was een goede eerste stap, maar ik wil zeker weten dat hier ook een vervolg aan wordt gegeven: worden er mensen opgepakt, beboet of voor de rechter gebracht?”

Effect zichtbaarheid

Het CDA vindt het belangrijk dat mensen die de wet overtreden uiteindelijk ook gestraft worden en dat dat voor iedereen zichtbaar is. In de eerste plaats omdat het mensen hopelijk afschrikt als ze zien dat fout gedrag echt aangepakt wordt en gevolgen heeft. Daarnaast is het voor mensen, die zich netjes aan de regels houden, goed om te zien dat misdaad inderdaad niet loont. Dat vergroot het draagvlak voor de inzet van de gemeente en de politie.

Van Waveren maakt zich zorgen dat er nu te vaak niets met de geconstateerde overtredingen gebeurt: ”Het kost zoveel moeite om de informatie boven tafel te krijgen, dan maak ik me zorgen dat er misschien wel weinig te vertellen is, dat het goede werk van de politie en de gemeente blijft liggen bij het Openbaar Ministerie, dat boetes oplegt of rechtszaken moet beginnen.”

Volgens het CDA zou de burgemeester met de politie en het Openbaar Ministerie afspraken kunnen maken over de manier waarop gedurende een hele zaak actief gecommuniceerd wordt, zonder dat lopende onderzoeken daarmee gehinderd worden.