Ontwikkelvisie 2e Daalsedijk onaanvaardbaar zonder goede verkeersafwikkeling

Raadslid CDA Utrecht Bert-Jan BrussaardHet CDA is van mening dat de door het College voorgestelde ontwikkelingen voor de spoorzone bij de 2e Daalsedijk onaanvaardbaar zijn zonder goede ontsluiting van het verkeer. Zowel voor fietsers als voor auto’s moeten voldoende mogelijkheden zijn om de buurt te bereiken. Met de huidige plannen zal de verkeersdrukte in de, toch al krappe, buurt op onverantwoorde wijze toenemen. Het CDA heeft daarom tegen dit voorstel gestemd. De ontwikkelvisie kreeg, tot teleurstelling van het CDA, een meerderheid in de gemeenteraad.

Toename van verkeer
De huidige plannen van NS, waarmee de coalitie (VVD, D66, GroenLinks en SP) heeft ingestemd, betekenen dat deze nieuwbouwwijk met ca. 1200 woningen zal worden ontsloten via de bestaande straten (o.a. de Amsterdamsestraatweg en zijstraten, de Bloemenbuurt en de Josephlaan).

Daarnaast is het zeer goed mogelijk dat door andere maatregelen (de knijp bij het Merwedekanaal, de knijp bij het Stationsgebied en de knijp bij het Paardenveld) de verkeersdrukte in deze omgeving extra gaat toenemen.

Bert-Jan Brussaard (CDA): “Ik ben erg teleurgesteld. Dit zal leiden tot nog meer verkeer en aantasting van de leefbaarheid en het woongenot voor deze buurt”.

Bewoners serieus nemen
Het CDA is van mening dat bewoners slecht geïnformeerd en betrokken zijn over plannen die van grote invloed zijn op de leefomgeving.

Brussaard (CDA): “Dit het gebrek aan participatie en informatie van bewoners is een slechte zaak, en geen goede voorbode voor de toekomst”

Besluitvorming 2 april
Ondanks de kritische geluiden van het CDA hebben helaas alle partijen, behalve het CDA en de PvdD, alsnog ingestemd met de ontwikkelvisie voor de 2e Daalsedijk.

Het CDA heeft tijdens de raadsvergadering wel succesvol gepleit voor een alternatieve ontsluiting voor de Seringstraat, die in het oorspronkelijke plan onredelijk zwaar belast werd. De motie van het CDA om hier een alternatief voor te vinden, werd aangenomen.