Programmabegroting 2020: Concrete voorstellen CDA voor betere begroting

Afgelopen nacht is de Utrechtse begroting voor 2020 aangenomen in de gemeenteraad. Het CDA sprak zich kritisch uit over het beleid van het college (GroenLinks, D66, CU) en heeft zich uitgesproken voor een ander verhaal voor Utrecht.

Geen duidelijke richting van het college

Tijdens zijn inbreng gaf CDA-fractievoorzitter Sander van Waveren aan dat het college geen duidelijke richting geeft aan de stad. Dat leidt volgens hem tot ondoordachte keuzes, versnipperd beleid en onduidelijkheid over wat inwoners, ondernemers en organisaties van de gemeente mogen verwachten. De fractie presenteerde tien concrete voorstellen om de begroting te verbeteren.

Sander van Waveren (CDA): ‘Het verhaal van Utrecht moet een verhaal zijn van de samenleving, gedragen door onze inwoners en ondernemers. In al hun samenwerkingsverbanden, verenigingen, clubs en stichtingen zit de gezamenlijke kracht van onze stad. Die moeten we zoveel mogelijk ondersteunen en aanmoedigen.’

Concrete voorstellen

Het CDA deed verschillende voorstellen om het verenigingsleven van Utrecht te ondersteunen. Zo diende de fractie een motie in die ervoor zorgde dat de atletiekbaan in het Amaliapark niet wegbezuinigd wordt. De afgelopen weken hebben veel inwoners laten weten het niet eens te zijn met deze voorgestelde maatregel van het college. De motie van het CDA werd breed gedragen, waardoor het voornemen van het college om de atletiekbaan te laten verdwijnen tegengehouden werd. Daarnaast zegde het college toe voortaan culturele verenigingen beter te gaan ondersteunen bij het vinden van geschikte oefenlocaties, omdat zij een belangrijke rol spelen bij het culturele aanbod in de Utrechtse buurten.

Door een motie van CDA-raadslid Jantine Zwinkels zal de verhuizing van wijkbureau West worden aangegrepen om te zoeken naar een nieuwe naam voor het wijkbureau én de wijk. Het is het CDA al jaren een doorn in het oog dat deze wijknaam, sinds de komst van Leidsche Rijn, de plank volledig misslaat. Ook gaat de gemeente aan de slag om belemmeringen weg te halen voor bewoners om zonnepanelen te mogen plaatsen op gemeentelijk vastgoed door een motie die het CDA met D66 en GroenLinks indiende. Door een andere motie gaat het college woonzorgconcepten een expliciete plek te geven in bestemmingsplannen. De bredere wens voor het combineren van wonen en zorg zal daarmee beter worden vastgelegd in nieuwbouwplannen.

De wethouder heeft na vragen het CDA aangegeven dat het groene golfteam voor inwoners die vastlopen in de gemeentelijke bureaucratie ook beschikbaar is voor ondernemers. Hij zegde ook toe om dit breder onder de aandacht te brengen bij ondernemers.

Een nieuw verhaal

Het CDA presenteerde een nieuw verhaal voor Utrecht aan de hand van drie uitgangspunten. De partij riep het college ten eerste op om beter te luisteren naar de bewoners, door te stoppen met het investeren van veel tijd en geld in projecten waar weinig mensen op zitten te wachten. Ook moet de gemeente uitgaan van de kracht van de samenleving, door bijvoorbeeld verenigingen te ondersteunen en mensen te helpen deel te kunnen nemen aan de samenleving. Ten slotte moet de gemeente zich volgens het CDA meer buurtgericht opstellen. Om dit te bereiken diende de fractie ook verschillende moties met concrete veranderingen in.