Rekenkameronderzoek naar Uithoflijn door voorstel CDA

De Utrechtse gemeenteraad heeft de rekenkamer* verzocht een onderzoek te doen naar het project Uithoflijn. Het project komt uit op flinke vertragingen en een tekort van 84 miljoen euro. Het onderzoek gaat over de bestuurlijke aansturing en informatievoorziening rond het project. Hierbij wordt gekeken naar de rol van de stuurgroep (waar de gedeputeerde en de wethouders in zaten), het college en de gemeenteraad. Het voorstel is gedaan door het CDA, dat grote zorgen heeft over de rol van de stuurgroep op het project. 

Sander van Waveren (CDA): ‘Op basis van de verslagen en documenten die we tot nu toe hebben gekregen komt een beeld naar voren van een stuurgroep die nauwelijks stuurde. Dat is zorgwekkend.’

Het CDA stelde eerder voor om de rekenkamer onderzoek te laten doen naar de gang van zaken, waarmee het project tot op de bodem uitgezocht kan worden. Daar was toen helaas onvoldoende steun voor. In het spoeddebat over de Uithoflijn van vandaag, zijn ook andere partijen het belang van een onafhankelijk onderzoek in gaan zien. De rekenkamer is gevraagd om aanbevelingen te doen voor het vervolg en voor andere grote projecten in de toekomst.

Sander van Waveren (CDA): “Er is een ingreep in de organisatie nodig. Er is nu wel extra geld en tijd, maar slechte verhoudingen en de gebrekkige afstemming zijn nog steeds niet uit het systeem. Het is aan de wethouders om de raad te overtuigen dat zij die verandering kunnen doorvoeren.”

 

*De Rekenkamer doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en/of rechtmatigheid van het functioneren van de gemeente Utrecht. Het doel van de Rekenkamer is bij te dragen aan het verbeteren van de gemeentelijke bedrijfs- en beleidsvoering en het versterken van de controlerende rol van de gemeenteraad.