Bereikbaarheid

Wat wil het CDA Utrecht?

De verdichting van de stad, de economische groei en de toename van het aantal inwoners leggen een ongekende druk op de Utrechtse openbare ruimte en de infrastructuur in het bijzonder.

Het beleid van het huidige stadsbestuur wekt de indruk dat autoverkeer weg te wensen is. Dat vindt het CDA niet realistisch. Het vraagt wél forse ingrepen om de stad bereikbaar te houden. Zowel voor het parkeren en stallen van auto’s als voor de doorstroming van het verkeer zijn extra maatregelen nodig.

Het CDA Utrecht wil inzetten op een soepele doorstroming van auto’s en fietsers. We kunnen veel winst behalen door de bestaande ruimtes, zoals
parkeergelegenheden en busbanen, efficiënter te benutten. Ook wil het CDA de bereikbaarheid van de gemeente Utrecht, in het bijzonder Leidsche Rijn,
verbeteren.

In het kort:

  1. Goed en schoon openbaar vervoer.
  2. Ook in de nieuwe wijken goede doorstroming en voldoende ruimte om te parkeren.
  3. In het stationsgebied kunnen woningen gebouwd worden die dicht bij het grootste OV-knooppunt van Nederland staan. Daarmee biedt het een kans om te bouwen met een hoge milieukwaliteit, waarbij we ook de mogelijkheden van nieuwe regelgeving (Omgevingswet) zullen benutten om een stedelijk gebied te realiseren, met hoge kwaliteit op het gebied van milieu, leefbaarheid en duurzaamheid.

Wat heeft het CDA Utrecht bereikt?

  • Extra geld voor veilige looproutes en fietsparkeerplekken in de binnenstad door amendement van het CDA Utrecht. Lees hier meer.
  • €19 miljoen voor verdiepte kruispunten NRU dankzij amendement CDA Utrecht. Lees hier meer.

Lees hier meer over bereikbaarheid