Betaalbaar wonen

Wat wil het CDA Utrecht?

Utrecht is een populaire plek om te wonen, waardoor de vraag naar woningen enorm is. Utrecht is zelfs de snelst groeiende stad van Nederland. Doordat er te weinig aanbod is, ontstaat er een grote run op woningen die te koop staan. Utrecht staat bekend om de gigantische stijgingen van de prijzen van woningen. Na Amsterdam, nemen de woningprijzen in Utrecht het meest toe. Het CDA blijft zich inzetten voor het bouwen van betaalbare woningen voor gezinnen.

Daarnaast pleiten wij voor inzet op middeldure huurwoningen en een evenwichtige spreiding van sociale huurwoningen over de hele gemeente. In de afgelopen jaren
heeft het CDA gestreden tegen malafide huisjesmelkers. Wij blijven ons inzetten voor
betaalbare, kwalitatief goede studentenkamers.

We blijven samenwerken met woningbouwcorporaties en schuldhulpverlening om mensen te helpen die hun huur niet kunnen betalen. Waar mogelijk zoeken we passende (maatwerk)oplossingen, zoals een goedkopere woning. Maar mensen die willens en wetens hun verplichtingen niet nakomen en ook niet meewerken kunnen niet een woning bezet blijven houden, zij kunnen uit hun woning worden gezet.

U kunt meer over dit onderwerp lezen in ons verkiezingsprogramma!

In het kort:

  1. Meer woningen voor gezinnen.
  2. Meer woningen voor ouderen.
  3. Meer middeldure huurwoningen.

Wat heeft het CDA Utrecht bereikt?

  • Meer middeldure huurwoningen voor gezinnen en starters dankzij Actieplan Middenhuur na motie CDA Utrecht. Lees hier meer.
  • Studenten kunnen weer veilig wonen in pand Gloriantdreef. Lees hier meer.

Bert-Jan Brussaard over wonen:

De afgelopen vier jaar heeft ons raadslid Bert-Jan Brussaard zich met name ingezet op het gebied van wonen. In dit filmpje vertelt hij waar hij zich de komende vier jaar voor in wil zetten.