Integratie en asiel

Wat wil het CDA?

Utrecht is een gastvrije en veerkrachtige stad. In de afgelopen periode hebben veel vluchtelingen onderdak gezocht in Nederland. Ook in Utrecht zijn er opvanglocaties voor vluchtelingen gerealiseerd.

Daarnaast is Utrecht zelf al lange tijd een multiculturele samenleving. Het CDA vindt het erg zorgelijk dat in Utrecht steeds meer mensen langs elkaar heen leven in plaats van echt met elkaar samenleven. In Utrecht moet de sociale cohesie bevorderd worden. Burgers moeten hun best doen om elkaar te leren kennen. In de visie van het CDA moet de overheid dit actief stimuleren, maar moeten burgers deze uitdaging zelf aangaan. Burgers hebben ook een eigen verantwoordelijkheid.

U kunt meer over dit onderwerp lezen in ons verkiezingsprogramma!

In het kort:

  1. Utrecht wil een gastvrije stad zijn, zeker voor vluchtelingen die ontheemd zijn als gevolg van oorlogen en humanitaire rampen. Bij nieuwe locaties streven we naar kleinschalige locaties, verspreid over de wijken. Indien er nieuwe opvanglocaties komen, wil het CDA deze locaties liever niet vestigen in Overvecht of Kanaleneiland, waar al een grote maatschappelijke opgave is.
  2. De gemeente stimuleert vanaf het begin de integratie van vluchtelingen. Vluchtelingen krijgen vanaf dag 1 de kans om de taal te leren en moeten direct meedoen aan een taalprogramma. Bij voorkeur is dit taalprogramma afgestemd op de opleiding, talenten en de ambities van vluchtelingen.
  3. Niemand hoeft in Utrecht op straat te slapen. Wij zorgen dat statushouders snel een plek in de stad krijgen. Ongedocumenteerden en illegalen kunnen gebruik maken van ‘bed-bad-broodvoorzieningen’ in Utrecht of elders.
  4. Ook in Utrecht radicaliseren jongeren. In de visie van het CDA speelt de gemeente een belangrijke rol bij het signaleren van radicalisering en het aangaan van een persoonsgerichte benadering. Het tegengaan van radicalisering moet een belangrijke prioriteit van de gemeente Utrecht blijven, en ondersteund worden met de nodige financiële middelen.

Wat heeft het CDA bereikt?

  • CDA Utrecht zet zich in voor noodopvang en taallessen voor vluchtelingen. Lees hier meer.
  • CDA Utrecht zet zich in voor spreiding van opvanglocaties over de wijken. Lees hier meer.

Lees hieronder onze berichten over integratie en asiel: