Milieu en duurzaamheid

Wat wil het CDA Utrecht?

Het CDA streeft naar een duurzaam Utrecht waarin burgers, bedrijven en de gemeente allemaal hun verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan een schone stad. In de komende jaren zal Utrecht hard groeien. Deze groei biedt kansen om duurzame en energiezuinige nieuwbouw te realiseren.

Het CDA zet in op duurzame technologie. Het CDA staat voor een Utrecht waarin deze ontwikkelingen worden aangemoedigd en waarin burgers de ruimte krijgen om innovatieve initiatieven te ontplooien. Het CDA wil in Utrecht een ambitieus, maar ook realistisch duurzaamheidsbeleid voeren.

U kunt meer over dit onderwerp lezen in ons verkiezingsprogramma!

In het kort:

  1. Particulieren en woningbouwverenigingen stimuleren om zo duurzaam mogelijk te bouwen en te verbouwen. De maatschappij op termijn ontkoppelen van de behoefte aan fossiele energie.
  2. Waar mogelijk gebruik maken van innovatiekracht van burgers en ontwikkelaars om duurzame energie op te wekken. Dit innovatieve vermogen moet niet beknot worden door regeldruk en verplichte quota.
  3. Groen vervoer: investeren in elektrisch openbaar vervoer en fietsparkeerplaatsen.
  4. Het CDA vindt het van groot belang dat afvalinzameling zo duurzaam mogelijk plaatsvindt.

Wat heeft het CDA bereikt?

  • Wachtlijst grofvuil teruggedrongen, dit is een goede eerste stap in het oplossen van de afvalproblematiek. Lees hier meer.
  • Kolenbakken in Utrechtse parken om de parken schoon net en schoon te houden. Lees hier meer.

Video over duurzaamheid:

Lees hieronder onze berichten over milieu en duurzaamheid: