Onderwijs

Wat wil het CDA Utrecht?

‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’.

Het CDA hecht grote waarde aan goed onderwijs voor kinderen en jongeren. We moeten jongeren een perspectief bieden op scholing, stage en werk. Het CDA wil graag in elke wijk en basisschool en buitenschoolse opvang. Ook staat het CDA pal voor de variëteit van scholen.

U kunt meer over dit onderwerp lezen in ons verkiezingsprogramma!

In het kort:

  1. In elke wijk in Utrecht moeten basisscholen zijn gevestigd en moet er de mogelijkheid bestaan voor buitenschoolse opvang.
  2. Alle leerlingen moeten les krijgen over de geschiedenis van Nederland, over ons huidig staatsbestel en over respect voor de diversiteit in onze samenleving, op seksueel, cultureel en levensbeschouwelijk gebied.
  3. Het CDA is een groot voorstander van een sociale dienstplicht. De gemeente Utrecht kan hierin een voortrekkersrol spelen.
  4. Veel jongeren, vooral allochtone jongeren, komen moeilijk aan een stage . Het CDA wil dat de gemeente zich inzet om jongeren te helpen bij het vinden van een goede stage.
  5. Te vaak gaan er kinderen met honger naar school omdat hun ouders niet voor een goed ontbijt (kunnen) zorgen. Daardoor raken die leerlingen op achterstand en dat vinden wij niet acceptabel. Daarom stimuleren we gezond gedrag door voorlichting aan ouders en leerlingen. Waar dat nodig is betaalt de gemeente mee aan een gezond ontbijt op school voor de leerlingen die dat nodig hebben.

Wat heeft het CDA Utrecht bereikt?

  • Op initiatief van het CDA zet de gemeente zich extra in om te zorgen voor goede stageplekken voor MBO’ers. Lees hier meer.

Lees hieronder onze berichten over onderwijs :