Samenleving voorop

Wat wil het CDA?

Het CDA stelt de samenleving voorop. Wij gaan uit van de kracht en het belang van verbanden zoals gezinnen, buurten,
verenigingen, en religieuze gemeenschappen zoals kerken of moskeeën. In deze verbanden leven en leren mensen met elkaar en van elkaar.

Het CDA is ervan overtuigd dat mensen met elkaar relaties willen aangaan. Omdat maatschappelijke verbanden zo belangrijk zijn, moet de overheid ruimte laten aan de burgers om zelf initiatieven te ontplooien. Waar nodig faciliteert de overheid maatschappelijke verbanden of helpt de overheid met subsidies.

U kunt meer over dit onderwerp lezen in ons verkiezingsprogramma!

In het kort:

  1. De gemeente moet clubs en verenigingen ondersteunen bij hun maatschappelijke taak. Dit kan door in te investeren in verenigingen en door beter met ze samen te werken.
  2. Vrijwilligers moeten beter ondersteund worden.
  3. Utrecht moet een gezinsvriendelijke stad blijven, dus gezinnen moeten zo goed mogelijk in hun behoeften gefaciliteerd worden.

Wat heeft het CDA bereikt?

  • Utrecht krijgt ‘Right to Challenge’ door motie CDA. Dit is een wettelijk vastgelegd recht voor burgers en buurtorganisaties om projecten over te nemen van de gemeente, als ze aan kunnen tonen dat ze dit beter kunnen. Denk hierbij aan initiatieven op het terrein van wijkcentra, peuterspeelzalen, huiswerkbegeleiding of het beheer en behoud van een zwembad. Lees hier meer.
  • Dankzij een amendement van CDA Utrecht krijgen vier Utrechtse sportverenigingen een nieuw kunstgrasveld. Lees hier meer.