Sport

Utrechtse politieke partijen hebben een sportakkoord getekend. Op het akkoord staat onder andere het terugdringen van wachtlijsten, het verduurzamen van sportgebouwen en stimuleren van zelfbeheer als afspraken tussen de partijen. Het akkoord wordt gesloten aan het einde van het Utrechtse sportdebat, georganiseerd door de VSU. Het initiatief voor het Sportakkoord werd genomen door CDA-lijsttrekker Sander van Waveren en D66-raadslid en woordvoerder sport Has Bakker.

Het Utrechts Sportakkoord bestaat in totaal uit een elftal punten, uiteenlopend van aandacht voor betaalbaar en toegankelijk sporten, het gebruik van de sportaccommodaties, en sporten in de openbare ruimte.

Van Waveren (CDA): “Er zijn nog teveel mensen die niet mee kunnen doen: omdat er wachtlijsten zijn of omdat ze het niet kunnen betalen. Aan hen en aan alle vrijwilligers die onze sportverenigingen draaiende houden, geven deze 8 partijen een heldere, gezamenlijke boodschap af. De komende vier jaar blijven we investeren in de Utrechtse sport.”

Het CDA deed afgelopen jaren al veel voor sportverenigingen, bijvoorbeeld met een voorstel voor extra kunstgrasvelden (lees meer), waardoor wachtlijsten werden teruggedrongen. Met dit akkoord hoopt het CDA dat de komende jaren ook een stabieler beleid gevoerd kan worden, waardoor verenigingen en sporters in Utrecht kunnen vertrouwen op goede accommodaties.

Wat heeft het CDA al gedaan?

• Bezuinigingen zetten sport onder druk. Lees hier.
• Motie tegen teveel regeldruk voor sportverenigingen ( Zie ook: Artikel op duic.nl )
• Het Nationaal Hockey Centrum bij Kampong (Interview met Bernard Pekelharing)
• Terugdraaien van de verhoging van de huurtarieven sportcomplexen door het college (Zie ook: Link)
• Pleidooi voor overnemen kunstgrasvelden bij 3 verenigingen door de gemeente, vanwege te hoge onderhouds en vervangingskosten.
• Voorstel verlaging OZB tarieven voor sportverenigingen (niet overgenomen door de 2 wethouders sport)
• Consequent blijven pleiten voor oplossing nieuwbouw/verplaatsing roei-accomodatie Driewerf (Lees ook: verslag werkbezoek)
• Geen verplichte zondagcompetitie voor de jeugd, vrije keuze staat voorop.
• Motie aangenomen om reclame op sportaccomodaties naar buiten te mogen richten volgens welstand (zie: link)
Schriftelijke vragen over Zwembad de Kromme Rijn, koud buitenbad.
• Sterk gemaakt voor kunstgrasbanen Sporting 70, Elinkwijk, Kampong voetbal.
• Sterk gemaakt voor FC Utrecht Vrouwenvoetbal
• Nieuwsbericht Utrecht Dichtbij: “CDA: Voetbalgeweld Mogen we nooit normaal gaan vinden”
• CDA en SP hebben steeds samen gepleit voor uitbreiding U Pas ook voor ouderen met minder inkomen (zie: nieuwsbericht)

Lees hieronder onze berichten over sport: