Studenten

Studenten horen bij Utrecht. Het CDA zet in op passende en betaalbare studentenwoningen op locaties die voor studenten aantrekkelijk zijn. De reden hiervoor is dat door meer studenten op één plek bij elkaar te brengen, ook de omliggende voorzieningen draagvlak krijgen. Vooral op De Uithof is die schaalsprong nodig om een (betere) supermarkt en meer horeca mogelijk te maken.

Het CDA staat voor het traditionele studentenhuis. Een gedeelde woning drukt de huurpijzen en zorgt voor sociale contacten. Wij willen daar geen onnodige drempels voor opwerpen, maar wel de overlast voorkomen die soms met studentenhuizen gepaard gaat.

Standpunten studenten

  1. Wij willen zorgen voor betaalbare studentenwoningen. Hiervoor moeten we onder andere huisjesmelkers keihard aanpakken.
  2. Wij werken mee aan nieuwe initiatieven op het Utrecht Science Park (de Uithof) die bijdragen aan de campusontwikkeling in dit gebied. Het CDA wil meer horeca, meer winkels en meer levendigheid, zodat er een echte gemeenschap ontstaat.
  3. Wij zetten ons in voor meer verbinding in de samenleving. Mensen maken de stad, niet de stenen. Het CDA staat daarom pal voor organisaties die zorgen voor deze verbinding, zoals studentenverenigingen, sportclubs en geloofsgemeenschappen .
  4. Wij willen een groene en duurzame stad. Alle bussen moeten elektrisch worden, het OV moet beter op elkaar aansluiten en voor fietsers moet er een goede doorstroming zijn. Daarnaast willen wij onze stadparken groen en netjes houden. Er moet alle ruimte zijn om te ontspannen en te barbecueën.

Lees hieronder onze berichten over studenten: