Veiligheid

In Utrecht wonen veel verschillende mensen met elkaar samen. Gelukkig gaat het samenleven in de meeste gevallen vriendelijk en vredig. In de visie van het CDA heeft de overheid een belangrijke taak om te zorgen voor een veilige samenleving en een eerlijke rechtsorde. Criminaliteit mag in de gemeente Utrecht niet getolereerd worden. Veiligheid gaat niet alleen over criminaliteit en overlast, maar ook over de veiligheid van gebouwen, verkeer en de horeca.

Het CDA vindt het belangrijk om een lik-op-stuk beleid te voeren, door duidelijke regels te stellen en deze regels consequent te handhaven. Daarnaast is het belangrijk om jongeren een perspectief te geven op een goede opleiding en een stage, zodat zij niet op het verkeerde pad terecht komen.

CDA Utrecht wil ook dat de Dienst Toezicht en Handhaving samenwerkt met inwoners om problemen op te lossen. Zo moet er bijvoorbeeld ruimte worden geboden voor WhatsApp-groepen en buurtgroepen, die vroegtijdig situaties kunnen signaleren en waardoor mensen elkaar kunnen waarschuwen.

In het kort:

  1. Duidelijke regels en een consequente handhaving.
  2. Meer toezicht op straat, ook gebruik maken van cameratoezicht.
  3. Inwoners betrekken, bijvoorbeeld door het gebruik van WhatsApp-groepen.

Wat heeft het CDA Utrecht bereikt?

  • Dankzij CDA invoering van beloning voor goede tip over autobranden Utrecht. Lees hier meer.
  • Op voorstel van het CDA is in 2016 €600.000,- extra geïnvesteerd in veiligheid in de stad. Lees hier meer.

Video over veiligheid

Veel mensen zijn bezorgd over toegenomen criminaliteit in Utrecht. In dit filmpje beantwoordt onze lijsttrekker Sander van Waveren een vraag van een winkelier die zich ook zorgen maakt over dit onderwerp.

Lees hieronder onze berichten over veiligheid: