Zorg

Wat wil het CDA Utrecht?

Zieken en ouderen in onze samenleving verdienen goede zorg. De gemeente krijgt steeds meer taken op het gebied van de zorg, zoals het uitvoeren van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, ondersteuning van huishoudens, het opzetten van buurtteams, en de jeugdzorg.

Het CDA wil mantelzorgers goede ondersteuning bieden bij hun zorgtaken. Ouderen zijn voor het CDA het zilveren kapitaal van Utrecht. Daarnaast blijven we doorgaan met de ondersteuning van kwetsbare mensen

In het kort:

  1. Mantelzorgers beter ondersteunen in hun zware zorgtaak.
  2. De landelijke overheid stimuleert ouderen om langer thuis te blijven wonen. De gemeente moet maatwerk leveren, door onder andere zorgen voor levensloopbestendige woningen voor ouderen.
  3. Kwetsbare mensen ondersteunen en helpen. Denk hierbij aan mensen met ernstige psychische aandoeningen, met een verslavingsproblematiek of schulden.

Wat heeft het CDA Utrecht bereikt?

  • Meer veilige looproutes in de stad voor ouderen en mensen met een beperking. Lees hier meer.
  • Meer maatwerk en meer budget voor huishoudelijke hulp. Lees hier meer.
  • Flinke stappen gezet voor betere ouderenhuisvesting. Lees hier meer.
  • 1500 Gezinnen krijgen extra tegemoetkoming zorgkosten. Lees hier meer.

Filmpje over zorg:

Lees hieronder onze berichten over zorg: