Utrecht heeft eindelijk haar visie religieus erfgoed

Dankzij het CDA is er een plan ontwikkeld voor het behoud van religieus erfgoed in de stad. Omdat kerkgebouwen steeds minder bezoekers trekken, kampen de gebouwen met exploitatieproblemen en leegstand. Het CDA vindt het van groot belang dat het religieus erfgoed niet teloorgaat.

Utrecht is de kerkenstad van Nederland. Het CDA ziet graag dat dit zo blijft, maar vele kerkgebouwen dreigen hun functie te verliezen. Volgens experts dreigt dat verlies voor 70% van het religieus erfgoed. De kerkgebouwen krijgen minder bezoekers en hebben hoge onderhoudskosten. Veel kerkgebouwen kampen met exploitatieproblemen. Diverse experts waarschuwen voor leegstand en verval van de gebouwen in de toekomst, met sloop als gevolg.

Bert-Jan Brussaard (CDA): ‘Met de visie religieus erfgoed neemt Utrecht haar verantwoordelijkheid als dé kerkenstad van Nederland: een plan met het oog op het behoud van de vele monumentale kerkgebouwen die onze stad rijk is. Het is een mooie samenwerking geworden van de gemeente, eigenaren van kerkgebouwen en experts’.

De Visie religieus erfgoed moet de sloop van waardevolle monumentale kerken voorkomen. In de visie worden Utrechtse kerkgebouwen in beeld gebracht en ideeën geschetst hoe deze gebouwen behouden kunnen worden en welke rol de gemeente hierin kan spelen. Zo kunnen kerkgebouwen herbestemd worden, kan het toeristisch potentieel beter benut worden en kunnen er meer nevenactiviteiten georganiseerd worden in kerkgebouwen.

Eind 2015 diende het CDA de motie in om een visie op religieus erfgoed te ontwikkelen. Het voorstel is het resultaat van samenwerking met diverse fracties. Vanavond is de visie uiteindelijk aangenomen door de raad.

 

Links

Lees de visie Religieus Erfgoed hier: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=100281747

Lees hier opinieartikelen waarin Bert-Jan Brussaard in 2015 opriep tot het opstellen van een visie religieus erfgoed: https://www.rd.nl/opinie/hoe-het-kerkgebouw-gered-moet-worden-1.461071 en: https://www.trouw.nl/home/overheid-maak-werk-van-behoud-kerkgebouwen~a2fbcce9/