Verenigingsenquête

Klik hier om de enquête in te vullen.

CDA Utrecht lanceert een enquête voor verenigingen in Utrecht. De partij vraagt regelmatig aandacht voor de belangen van verenigingen, maar krijgt steeds meer signalen die zorgen baren. Door dit onderzoek wil de partij goed zicht krijgen op waar het volgens de verenigingen knelt.

Recente signalen

Het CDA krijgt steeds meer signalen die erop duiden dat verenigingen te maken hebben met problemen. Zo geven mensen aan dat lidmaatschap soms niet te betalen is. Ook maken verenigingen zich zorgen over de veiligheid van hun verenigingsaccommodaties. Daarnaast hoort de partij steeds meer geluiden over een dreigend tekort aan vrijwilligers. De fractie wil nagaan hoe breed deze problemen leven onder Utrechtse verenigingen.

Maatschappelijke waarde

Het CDA vindt het belangrijk om op te komen voor verenigingen, omdat zij een grote maatschappelijke waarde hebben. Verenigingen zijn bij uitstek de plaats waar mensen met verschillende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten. De partij vindt het daarom belangrijk dat verenigingen hun eigen plek hebben om activiteiten te ontplooien. Deze plek moet betaalbaar, veilig en toegankelijk zijn. Het CDA zal zich inzetten om de uitkomsten van het onderzoek hoog op de politieke agenda te zetten.

Matthijs Buijs (CDA): ‘Verenigingen zijn van onmisbare waarde voor onze stad. Door ontmoeting met elkaar voelen mensen zich minder eenzaam. Als mensen meedoen met de samenleving leven en leren mensen met en van elkaar.’

Het onderzoek

Onder de respondenten verloot het CDA een cadeaubon voor de vereniging ter waarde van € 50,-

Klik hier om de enquête in te vullen.