Wat is er aan de hand met de Uithoflijn?

5 vragen aan Sander van Waveren

Wat is de Uithoflijn en waarom is die (weer) in het nieuws?

De Uithoflijn is de tramlijn van het Utrecht Centraal naar de Uithof. De tram moet de overvolle lijn 12(s) vervangen, die niet genoeg ruimte heeft. De tram had eigenlijk al moeten rijden maar de bouw duurt langer en is duurder geworden dan gepland. Daar is al veel over gepraat, maar nu hebben de rekenkamers van de gemeente en de provincie samen een rapport geschreven.

Waarom is er een rekenkamerrapport?

Vanaf eind 2017 kregen we heel veel informatie over de Uithoflijn – opeens bleken er al jaren dingen niet goed te gaan. En in kranten stond nieuws dat we niet van de wethouder hoorden. Daarom heb ik de raad voorgesteld om de rekenkamer te vragen om een onderzoek te doen. De rekenkamer is onafhankelijk en heeft als taak het gemeentebestuur te controleren.

Ik vind het belangrijk dat dit rapport er is. Het geeft heel veel informatie over wat er mis is gegaan en waarom.

Wat staat er in het rapport?

Het rapport beschrijft hoe het mis ging in de organisatie en in de politieke sturing door de wethouder van de gemeente en de gedeputeerde van de provincie, die samen de ‘stuurgroep’ waren. Zij hebben belangrijke adviezen niet of te laat opgevolgd en de gemeenteraad niet goed geïnformeerd.

Ook was de begroting aan het begin niet compleet en waren afspraken slecht vastgelegd.

Het hele rapport kun je hier lezen.

 Wat vindt het CDA daarvan?

De rekenkamer legt de vinger duidelijk op de zere plek: in de stuurgroep, waar wethouder Van Hooijdonk en de inmiddels afgetreden gedeputeerde Verbeek inzaten, was onvoldoende tijd aandacht en overzicht om dit project goed af te ronden.

Informatievoorziening aan de raad was niet altijd tijdig, niet consistent en niet altijd volledig zegt de rekenkamer ook. Dat is een harde conclusie: de raad kan namelijk niet functioneren zonder goede informatie van de wethouders. Het is de basis voor het met vertrouwen functioneren van ons openbaar bestuur.

Het rekenkamerrapport laat een cultuur zien waarin om knelpunten heen gedraaid werd. Het vertrouwen in een goede aansturing van dit project is ernstig beschadigd, het is aan wethouder Van Hooijdonk om dat vertrouwen terug te winnen.

 Hoe gaat het nu verder?

De gemeenteraad bespreekt het rapport op 13 december in de raadscommissie en op 20 december in een raadsvergadering. In de aanloop naar die vergaderingen stellen we nog allerlei vragen aan de rekenkamer en aan de ambtenaren van de gemeente.

Met de andere partijen in de gemeenteraad zullen we afspraken maken over wat er anders moet en welke conclusies er aan het onderzoeksrapport worden verbonden.