Wietteelt: niet de oplossing, maar het probleem!

Cannabis_wietteelt_Flickr_Drome_by_nc_nd_20Het CDA heeft kennisgenomen van de wiettop op 31 januari in Utrecht, waar het gezamenlijke manifest ‘Joint Regulation’ is ondertekend. De minister gaf aan het beleid niet aan te passen. Het CDA vindt dat het nu aan het Rijk moet worden overgelaten. Wietteelt is niet de oplossing, maar het probleem!

Minister zegt beleid niet te veranderen

De wethouders en burgemeesters van een aantal grote steden heeft een moedig en gedurfd verhaal opgeschreven, vanuit ervaring in verschillende steden. Minister Opstelten (VVD) van Veiligheid en Justitie liet meteen weten dat hij zijn rijksbeleid op gebied van drugs niet gaat aanpassen. Een meerderheid van de Kamer, waaronder ook CDA, lijkt hem hier vooralsnog in te steunen. Het CDA Utrecht vindt dat het college van B en W (zowel wethouder Everhardt als burgemeester Van Zanen) hun pogingen nu moeten staken en het aan het Rijk moeten overlaten.

CDA Raadslid Eiko Smid

CDA Raadslid Eiko Smid

Raadslid Eiko Smid: “Als de problemen met drugshandel en druggerelateerde criminaliteit aanpak verdienen, moet dit op nationaal niveau gebeuren. Aandacht voor de eigenheid van verschillende steden is daarbij wel belangrijk. In Utrecht is die problematiek wezenlijk van een andere orde dan in Brabant en Limburg, en in de grensstreken.”

Drugstoerisme en handhaving

De exportcomponent van de cannabisproductie (grenstoerisme) schijnt een groot probleem te zijn, maar de omvang daarvan is niet voldoende bekend. Dit moet worden verhelderd door het Ministerie. Daarnaast moeten politie en Justitie maximaal blijven inzetten op de opsporing en vervolging van illegale drugshandelaars.

Gemeente Utrecht moet geen wiet verbouwen

Het CDA ziet dat er bijvoorbeeld in de zuidelijke grensstreken van Nederland problemen zijn. Een wietexperiment (om de achterdeur van de coffeeshops te reguleren) in Utrecht ziet het CDA niet zitten. Smid: “Het CDA wil juist dat de gemeente het drugsgebruik (en dus de handel) terugdringen.”

Dit college is nu bijna vier jaar bezig. In die vier jaar is met dat (aanvankelijk wetenschappelijk bedoelde) experiment geen enkele voortgang bereikt. Er is geen onderzoek. Er is geen experiment. Er is geen locatie. Bovendien geeft het Rijk geen toestemming voor het experiment. Dit zal het Rijk ook niet gaan doen.

Smid: “Dit huidige college moet nu echt stoppen met dit prestige project! Utrecht moet ook geen financiële bijstand verlenen. Dat zou ruim € 20.000 euro zijn, aan een stichting die mogelijk het wietexperiment gaat runnen! De gemeenteraad werd hierover onlangs, via een omweg, geïnformeerd. Dit kan niet door de beugel.”

Wat wil het CDA

Als je het beleid en de praktijk echt wil veranderen, moet je eerst internationale afspraken met buurlanden maken, vindt het CDA.  Internationale verdragen moeten gewijzigd worden. Ook deze internationale verdragen staan dergelijke experimenten immers nu niet toe. En met goede reden!

CDA wil wijzen op de schadelijkheid van drugsgebruik, met name bij jongeren maar uiteraard ook bij volwassenen. De overheid moet duidelijk maken dat cannabisgebruik op geen enkele manier ‘normaal’ gevonden of behandeld kan worden. Ook op het gebied van opleiding en voorlichting zal volop ingezet moeten worden om drugs (gebruik) tegen te gaan. Uiteraard moet de overheid de schadelijkheid van bijvoorbeeld roken of alcoholgebruik eveneens in de voorlichting betrekken.

Heeft u vragen over dit bericht? Neem contact op met Eiko smid: e.smid@utrecht.nl, 06-10683150.