Wilhelminawerf: slimmer parkeren en garantie voor roeiers op Merwedekanaal

Aan de Kanaalweg 59, beter bekend als de Wilhelminawerf, worden 167 nieuwe woningen gebouwd. Op initiatief van CDA en D66 krijgt het bestemmingsplan bovendien een betere parkeeroplossing en komt er handhaving in de binnenhaven. Twee gezamenlijke moties van beide partijen kregen brede steun in de Utrechtse gemeenteraad.

Betere parkeeroplossing en toevoeging groen.
De projectontwikkelaar toonde zich na lange onderhandelingen toch bereid om het aantal parkeerplaatsen “op straatniveau” flink te verlagen. In plaats daarvan wordt een gedeeltelijk verdiepte parkeergarage van twee verdiepingen gebouwd. Hierdoor komt er ruimte vrij voor meer groen, wint het plan aan kwaliteit en wordt tegemoet gekomen aan een nadrukkelijke wens van beide fracties.

Handhaving binnenhaven door gemeente
De gemeente gaat ook zorgen dat bij de binnenhaven de regels gehandhaafd worden. De binnenhaven is een privéhaven voor de bewoners en mag niet door anderen worden gebruikt. De roeiers die het aangrenzende Merwedekanaal intensief gebruiken, vreesden desondanks gevaarlijke situaties als gevolg van non-stop in- en uitvaren van andere boten. Met de motie wordt de mogelijkheid van handhaving gewaarborgd.

‘Een uniek plan met appartementen rond een binnenhaven. We zijn blij dat we na onderhandelingen een stevige kwaliteitsimpuls aan het plan konden geven’, aldus CDA-raadslid Bert-Jan Brussaard. ‘In het oorspronkelijke plan was al het parkeren op straatniveau en de handhaving voor de binnenhaven onvoldoende verzekerd: precies de redenen waarom we verbetering wilden zien!’